Vierouka

Prenasledovanie kresťanov

Prenasledovanie kresťanov

Apoštoli verne plnili misijný rozkaz Pánov, zvestovali svetu evanjelium a to najprv Židom a bezprostredne potom aj pohanom. Krstili veriacich a zakladali kresťanské zbory. Židia odmietali kresťanskú zvesť, ba stali sa úhlavnými nepriateľmi kresťanov. Len niektorí...

Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi

Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi

O význame Augsburského vyznania (Melanchton 2004) My všetci duchovní patríme medzi tých, ktorí sme verejne vyznávali pred ľuďmi pri konfirmácii, že budeme skutočnými vyznávačmi a svedkami Pána Ježiša a Ježiš Kristus je základom nášho života. Neskôr ako dospelí ľudia...