Vierouka

Dary

Dary

16. nedeľa po Svätej Trojici „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas....

Svetlo

Svetlo

15. nedeľa po Svätej Trojici „Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo,...

Obraz dvoch ciest

Obraz dvoch ciest

14. nedeľa po Svätej Trojici  „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta...

Pýcha a pokánie

Pýcha a pokánie

11. nedeľa po Svätej Trojici Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin...

Nedeľa pokánia

Nedeľa pokánia

10. nedeľa po Svätej Trojici „Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš (iného). Veď v čom...

Bolesť ducha

Bolesť ducha

9. nedeľa po Svätej Trojici „A videl som, že všetka námaha a všetok úspech z práce budí žiarlivosť...

Môj si ty!

Môj si ty!

6. nedeľa po Svätej Trojici Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj...

Božie volania

Božie volania

2. nedeľa po Trojici Tu povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním, - bola to strana sadukajov, -...

Obnova

Obnova

1. nedeľa po Svätej Trojici "Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš...

Choďte teda

Choďte teda

Svätá Trojica Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista....

Veľký zisk

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a...

Dobrý pastier

Dobrý pastier

2. nedeľa po Veľkej noci „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník...

Nádej v Kristu

Nádej v Kristu

1. nedeľa po Veľkej noci Zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych...

Nie toho

Nie toho

4. pôstna nedeľa „Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného väzňa. Či chcete...

Pokánie činte

Pokánie činte

3. pôstna nedeľa „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte...

Normálnosť

Normálnosť

5. nedeľa po Zjavení „Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien: faraónovu dcéru, Moábky, Ammónky,...

Svedectvo

Svedectvo

1. nedeľa po Zjavení Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša...