Vierouka

Tvoj príchod

Tvoj príchod

1. adventná nedeľa Tvoj príchod, Kriste, pomôž múdro čakať, nedať sa mýliť, ani sa neľakať....

Sebecký život

Sebecký život

Posledná nedeľa cirkevného roka "Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si...

Istota

Istota

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka Suspírium:"Verím, Bože, verím, popraješ mi lásky a keď...

Chodiť v pravde

Chodiť v pravde

19. nedeľa po Svätej Trojici „A Ježiš prospieval milosťou, múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj...

Hľadanie

Hľadanie

16. nedeľa po Svätej Trojici  „... ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.“ J 1, 26b...

Vďačnosť

Vďačnosť

14. nedeľa po Svätej Trojici Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní...

Pokánie čiňte

Pokánie čiňte

Kajúca nedeľa 10. nedeľa po Svätej Trojici Bože náš, buď pri nás, života každý čas. Tak aj v tejto...

Skutky lásky

Skutky lásky

9. nedeľa po Svätej Trojici „ Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na...

Služba je cesta

Služba je cesta

6. nedeľa po Svätej Trojici „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky,...

Vážne pozvanie

Vážne pozvanie

2. nedeľa po Svätej Trojici Prepadli nás v čase trápenia, Hospodine, ale Ty Pane, si bol dobrou...

Božia milosť

Božia milosť

Svätá Trojica „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a...

Zostáva naveky

Zostáva naveky

Smrtná nedeľa - 5. pôstna nedeľa „On však, pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý...

Chlieb života

Chlieb života

4. pôstna nedeľa „Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale...

Bratovražda

Bratovražda

3. pôstna nedeľa „Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain...

Pokušenie a pád

Pokušenie a pád

1. pôstna nedeľa „Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten...

Slovo o Kríži

Slovo o Kríži

Predpôstna nedeľa Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme...