Vierouka

Veľký zisk

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a...

Dobrý pastier

Dobrý pastier

2. nedeľa po Veľkej noci „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník...

Nádej v Kristu

Nádej v Kristu

1. nedeľa po Veľkej noci Zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych...

Nie toho

Nie toho

4. pôstna nedeľa „Ale u vás je obyčaj, aby som vám na Veľkú noc prepustil jedného väzňa. Či chcete...

Pokánie činte

Pokánie činte

3. pôstna nedeľa „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie; pokánie čiňte a verte...

Normálnosť

Normálnosť

5. nedeľa po Zjavení „Kráľ Šalamún miloval mnoho cudzích žien: faraónovu dcéru, Moábky, Ammónky,...

Svedectvo

Svedectvo

1. nedeľa po Zjavení Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša...

Štvrté videnie

Štvrté videnie

3. adventná nedeľa Jak na púšti Ján- my tiež  Ťa Pane čakáme, hriech mocne Ty zvládať vieš, preto...

Vernosť Bohu

Vernosť Bohu

13. nedeľa po Svätej Trojici Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa...