Vierouka

Prevýchova

Prevýchova

9. nedeľa po Svätej Trojici „Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané: Mené, mené, tekél, úfarsín....

Bdejte

Bdejte

8. nedeľa po Svätej Trojici „A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“ Mk 13, 37 V časnom živote...

Nebojte sa!

Nebojte sa!

4. nedeľa po Svätej Trojici „Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: Možno, že...

Pozvanie

Pozvanie

2. nedeľa po Svätej Trojici Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že...

Láska

Láska

Prvá nedeľa po Svätej Trojici  „Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia. Keby...

Trojica

Trojica

Sviatok Svätej Trojice  Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so...

Jákobov boj

Jákobov boj

1. nedeľa po Veľkej noci "Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich...

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

6. pôstna nedeľa  „Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý...

Rozsudok smrti

Rozsudok smrti

Smrtná nedeľa Viac lásky ako v Tebe, Ježiši, my nenašli sme v nikom. Tá obeť Tvoja srdce utíši, si...

Chlieb života

Chlieb života

4. pôstna nedeľa „Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude...

Istota nádeje

Istota nádeje

2. pôstna nedeľa „Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa dosvedčil, prijme veniec...