Vierouka

Jákobov boj

Jákobov boj

1. nedeľa po Veľkej noci "Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich...

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

6. pôstna nedeľa  „Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý...

Rozsudok smrti

Rozsudok smrti

Smrtná nedeľa Viac lásky ako v Tebe, Ježiši, my nenašli sme v nikom. Tá obeť Tvoja srdce utíši, si...

Chlieb života

Chlieb života

4. pôstna nedeľa „Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude...

Istota nádeje

Istota nádeje

2. pôstna nedeľa „Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa dosvedčil, prijme veniec...

Útek

Útek

Nedeľa po Novom roku Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša...

Napomenutie

Napomenutie

Nový rok Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen...

Zmysel Vianoc

Zmysel Vianoc

Štedrý večer „Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce...

%d blogerom sa páči toto: