Vierouka

Predestinácia

Predestinácia

Učenie o predestinácii (predurčení k spáse) patri k najťažším kapitolám dogmatiky – vierouky, lebo tu ide o jedno z Božích tajomstiev. Biblické učenie o tejto otázke nebudeme podrobne rozoberať, pretože to patrí skôr do výkladov a novozmluvnej teológie. Zo svedectva...