Vierouka

Nepoznám ťa

Nepoznám ťa

Nepoznám ťa 2. nedeľa pôstna - Reminiscere „Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey...

Slovo ako dar

Slovo ako dar

Nedeľa po Deviatniku „Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása.“ Ž 68,...

Tvoj príchod

Tvoj príchod

1. adventná nedeľa Tvoj príchod, Kriste, pomôž múdro čakať, nedať sa mýliť, ani sa neľakať....

Istota

Istota

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka Suspírium:"Verím, Bože, verím, popraješ mi lásky a keď...

Hľadanie

Hľadanie

16. nedeľa po Svätej Trojici  „... ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.“ J 1, 26b...

Vďačnosť

Vďačnosť

14. nedeľa po Svätej Trojici Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní...

Pokánie čiňte

Pokánie čiňte

Kajúca nedeľa 10. nedeľa po Svätej Trojici Bože náš, buď pri nás, života každý čas. Tak aj v tejto...

Božia milosť

Božia milosť

Svätá Trojica „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a...