Vierouka

Nový rok

Nový rok

Biblický príhovor na nový rok Na nový rok nám pripravil biblický príhovor evanjelický a. v. farár...

Štedrý večer

Štedrý večer

Biblický Príhovor na štedrý večer Na Štedrý večer sme si pre Vás pripravili biblický príhovor, v...

Prijatie kráľa

Prijatie kráľa

3. adventná nedeľa „V tom čase nebolo kráľa v Izraeli; každý robil, čo uznal za správne.“ Sud 17,...

Pán prichádza

Pán prichádza

1. adventná nedeľa „Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ Ján 3,...

Láska a nádej

Láska a nádej

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka  „Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá,...

Náš čas

Náš čas

20. nedeľa po Svätej Trojici „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri....

Záchrana života

Záchrana života

19. nedeľa po Svätej Trojici „Preto teda hovorím a svedčím v Pá­novi: Nežite už viac, ako pohania...

Dary

Dary

16. nedeľa po Svätej Trojici „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas....

Svetlo

Svetlo

15. nedeľa po Svätej Trojici „Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo,...

Obraz dvoch ciest

Obraz dvoch ciest

14. nedeľa po Svätej Trojici  „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta...

Pýcha a pokánie

Pýcha a pokánie

11. nedeľa po Svätej Trojici Pokorená bude pýcha človeka a ponížená povýšenosť ľudí, len Hospodin...

Nedeľa pokánia

Nedeľa pokánia

10. nedeľa po Svätej Trojici „Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš (iného). Veď v čom...

Bolesť ducha

Bolesť ducha

9. nedeľa po Svätej Trojici „A videl som, že všetka námaha a všetok úspech z práce budí žiarlivosť...

Môj si ty!

Môj si ty!

6. nedeľa po Svätej Trojici Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj...

Božie volania

Božie volania

2. nedeľa po Trojici Tu povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním, - bola to strana sadukajov, -...

Obnova

Obnova

1. nedeľa po Svätej Trojici "Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš...

Choďte teda

Choďte teda

Svätá Trojica Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista....

Veľký zisk

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a...

Dobrý pastier

Dobrý pastier

2. nedeľa po Veľkej noci „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník...

Nádej v Kristu

Nádej v Kristu

1. nedeľa po Veľkej noci Zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych...