Vierouka

Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Sme radi, že aj tento týždeň vám môžeme priniesť ďalšie služby Božie k 20. nedeli po Svätej Trojici. Tentokrát z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.

Staré, alebo nové

Staré, alebo nové

20. nedeľa po Svätej Trojici Slovu požehnaj, a čo z neho, hojne daj, Pane Bože z milosti, pravdou ľud svoj uhosti. Amen. „Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postíme my a farizeji, a Tvoji učeníci sa nepostia? Odpovedal im Ježiš: Či ženíchovi...

Služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Milí bratia, milé sestry na 19. nedeľu po Svätej Trojici, 18. októbra 2020 Vám prinášame Služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku. Kázňou slova Božieho nám poslúžil brat farár Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v. farár.

Viera bez skutkov je mŕtva

Viera bez skutkov je mŕtva

19. nedeľa po Svätej Trojici   Žehnaj, Kriste, svojmu slovu, zapáľ v srdciach vieru znovu, zasej v myseľ lásky semä, čo si domov odnesieme. By sme žili, jak sa sluší, ku spaseniu našich duší a raz tam, v tej veľkej chvíli, u Teba sa veselili. Amen. „Lebo ak...

Poslušnosť lásky

Poslušnosť lásky

18. nedeľa po Svätej Trojici Keď farizeji počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou...

Kto sa povyšuje bude ponížený

Kto sa povyšuje bude ponížený

Dr. Martin Luther Kázeň na 17. nedeľu po Svätej Trojici „Raz v sobotu vošiel do domu ktoréhosi popredného farizeja, aby jedol chlieb, a oni Ho pozorovali. A, hľa, akýsi človek chorý na vodnatieľku bol pred Ním. Tu Ježiš prehovoril k zákonníkom a farizejom, spýtujúc...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Dnes v 17. nedeľu po Svätej Trojici - 4. októbra 2020 nám slovom Božím vo forme video príhovoru poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Ivan Mucha z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Málinci.

Poďakovanie za úrody zeme

Poďakovanie za úrody zeme

ZA ÚRODY ZEME Ku modlitbe srdce kľaká: Vďaka Ti, ó Bože vďaka Za dar chleba, za dar vzácny Na širokej zeme tácni... Vďakyvzdaním srdce volá, Keď dar berie z Tvojho stola, Ktorý zdarma všetkým núka Tvoja štedrá, svätá ruka. Pokorou sa srdce plní, Že sa zhrieva na úslní...

%d blogerom sa páči toto: