Vierouka

Vernosť Bohu

Vernosť Bohu

13. nedeľa po Svätej Trojici Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa...

Vínny kmeň

Vínny kmeň

12. nedeľa po Svätej Trojici Vzdych slovami básnika: Pane, Ty si vínnym kmeňom, my ratolesti na...

Kajúca nedeľa

Kajúca nedeľa

10. nedeľa po Svätej Trojici „Lež bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a...

Prevýchova

Prevýchova

9. nedeľa po Svätej Trojici „Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané: Mené, mené, tekél, úfarsín....

Bdejte

Bdejte

8. nedeľa po Svätej Trojici „A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“ Mk 13, 37 V časnom živote...

Nebojte sa!

Nebojte sa!

4. nedeľa po Svätej Trojici „Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: Možno, že...

Pozvanie

Pozvanie

2. nedeľa po Svätej Trojici Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že...

Láska

Láska

Prvá nedeľa po Svätej Trojici  „Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia. Keby...

Trojica

Trojica

Sviatok Svätej Trojice  Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so...

Jákobov boj

Jákobov boj

1. nedeľa po Veľkej noci "Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich...