Vierouka

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na 4. nedeľu po Svätej Trojici Vám dávame do pozornosti Biblický príhovor na 4. nedeľu po Svätej Trojici z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Nitrianskej Strede. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v.  farárka Mgr. Renáta Bobáková....

Duch Boží

Duch Boží

4. nedeľa po Svätej Trojici Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale...

Vierovyznanie tvorí skutky

Vierovyznanie tvorí skutky

„Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, a uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň, a zhoria.“ Ján 15,6 Všetko závisí od vierovyznania. Kde je vierovyznanie správne, všetko je správne: viera, skutky, život, utrpenie, dobrý aj zlý deň, jedenie,...

Ježiš v dome Matúšovom

Ježiš v dome Matúšovom

3. nedeľa po Svätej Trojici Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Milí bratia, milé sestry, na 3. nedeľu po Svätej Trojici, 28. júna 2020, Vám prinášame Biblický príhovor z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Slovenskej Vsi. Slovom Božím poslúžila sestra farárka farárka Mgr. Ľubica Sobanská.

Dúfajme v Hospodina

Dúfajme v Hospodina

2. nedeľa po Svätej Trojici - koniec školského roka Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Pr 3, 5 – 7...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Milé sestry, milí bratia, aj v  2. nedeľu po Svätej Trojici, 21. júna 2020 si môžete pozrieť Biblický príhovor z pera evanjelickej a. v. farárky Moniky Černekovej.

Biblický príhovor k 1. nedeli po Svätej Trojici

Biblický príhovor k 1. nedeli po Svätej Trojici

Milí bratia, milé sestry aj na 1. nedeľu po Svätej trojici - 14. júna 2020  Vám prinášame Biblický príhovor, z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Slovom Božím nám dnes poslúži evanjelický a. v.  farár Mgr. Ján Meňky.

Zodpovednosť a sloboda

Zodpovednosť a sloboda

Prvá nedeľa po Svätej Trojici My, Bože, chceme zbožne žiť, hriechu sa chrániť, Teba ctiť. Ó, chráň nás zloby, bezbožnosti za Kristom veď nás cestou cnosti. Amen  „V tom čase nebolo kráľa v Izraeli, každý robil čo chcel za správne. Amen“ Sudcov 17, 6 Dnešnou nedeľou...

Pravá a falošná cirkev

Pravá a falošná cirkev

„Vylúčia vás zo synagóg, áno prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. A budú to robiť preto, že nepoznali Otca, ani mňa.“ Evanjelium podľa Jána 16, 2-3 Je potrebné vedieť, že po všetky časy sú dve cirkvi a je potrebné...

%d blogerom sa páči toto: