Vierouka

Veľký piatok

Veľký piatok

Biblický príhovor na Veľký piatok Na Veľký piatok si pre vás pripravil biblický príhovor...

Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

Biblický príhovor na 6. pôstnu nedeľu - Kvetnú nedeľu Biblický príhovor na Kvetnú nedeľu si pre...

Smrtná nedeľa

Smrtná nedeľa

Biblický príhovor na 5. pôstnu nedeľu - Kvetnú nedeľu Biblický príhovor na Kvetnú nedeľu si pre...

Zostáva naveky

Zostáva naveky

Smrtná nedeľa - 5. pôstna nedeľa „On však, pretože zostáva naveky, zastáva kňazský úrad, ktorý...

Chlieb života

Chlieb života

4. pôstna nedeľa „Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale...

Bratovražda

Bratovražda

3. pôstna nedeľa „Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain...

Pokušenie a pád

Pokušenie a pád

1. pôstna nedeľa „Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten...

Slovo o Kríži

Slovo o Kríži

Predpôstna nedeľa Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme...

Nedeľa Deviatnik

Nedeľa Deviatnik

Biblický príhovor na nedeľu Deviatnik Na nedeľu Deviatnik nám slovom Božím poslúžil evanjelický a....

Nový rok

Nový rok

Biblický príhovor na nový rok Na nový rok nám pripravil biblický príhovor evanjelický a. v. farár...

Štedrý večer

Štedrý večer

Biblický Príhovor na štedrý večer Na Štedrý večer sme si pre Vás pripravili biblický príhovor, v...

Prijatie kráľa

Prijatie kráľa

3. adventná nedeľa „V tom čase nebolo kráľa v Izraeli; každý robil, čo uznal za správne.“ Sud 17,...

Pán prichádza

Pán prichádza

1. adventná nedeľa „Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ Ján 3,...

Láska a nádej

Láska a nádej

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka  „Láska všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá,...

Náš čas

Náš čas

20. nedeľa po Svätej Trojici „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri....

Záchrana života

Záchrana života

19. nedeľa po Svätej Trojici „Preto teda hovorím a svedčím v Pá­novi: Nežite už viac, ako pohania...

Dary

Dary

16. nedeľa po Svätej Trojici „Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas....

Svetlo

Svetlo

15. nedeľa po Svätej Trojici „Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo,...

Obraz dvoch ciest

Obraz dvoch ciest

14. nedeľa po Svätej Trojici  „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta...