Biblický príhovor na 1. nedeľu po zjavení

Základom kázne slova Božieho na 1. nedeľu po zjavení,
ktorou nám poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Mojzsisová,
bol biblický text z listu apoštola Pavla Kolosenským 3, 12 – 17.