Ďakujem

Ďakujem

Tranoscius je podľa svetského práva obchodná spoločnosť. V slobodnej ekonomike je cieľom obchodných spoločností vytvárať zisk pre vlastníkov uspokojovaním dopytu jednotlivcov po výrobkoch či službách, ktoré ponúkajú. Tranoscius však nebol založený a dodnes nie je...