Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Žijeme v kritickej dobe. Sme ohrození nebezpečnou pandémiou, spôsobenou koronavírusom, ktorá prináša straty na životoch a spôsobuje vážne ekonomické škody. Ďalšou hrozbou, a som presvedčený, že nie menej nebezpečnou, je pandémia hriechu. Veľmi sa rozmnožil...
Sestra, brat, spamätajme sa

Sestra, brat, spamätajme sa

Žijeme zvláštnu dobu, ktorá sa určité zapíše do dejín ľudstva, krajiny, ale aj cirkvi. Sme svedkami prevratných zmien. Corona vírus poznačil doslova celý svet. Šíri sa neľútostne, zabíja nie po stovkách, ale v tisícoch, obete sú pochovávané aj v masových hroboch....
Všeobecný deň pokánia

Všeobecný deň pokánia

V článku  „ Rúško ako symbol?“ od br. Štefana Jahelku v týždenníku Lutherus č. 16  som našiel  zaujímavé slovné spojenie –  „všeobecný deň pokánia v evanjelickej cirkvi“. Veľmi ma zaujal. Ináč s celým článkom úplne súhlasím, toto pokladám za jediné charakterné...
Vyjednávať, alebo nie?

Vyjednávať, alebo nie?

V cirkvi vládne napätá atmosféra. Pravou príčinou tohto napätia a rozdelenia cirkvi je hriech a nečisté praktiky, ktoré vyplávali na povrch. Vzhľadom na zakrývanie hriechu, neriešenie problémov ako následok vznikla Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi...