Choď a čiň podobne

Choď a čiň podobne

Martin Luther Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. A hľa, vstal zákonník a aby Ho pokúšal,...
Boží dar reči

Boží dar reči

12. nedeľa po Svätej Trojici Ó Bože, zachráň ma. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! Nech sa zahanbia a zapýria tí, čo mi siahajú na život; nech s hanbou odtiahnu tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Pre svoju hanbu nech sa odvrátia tí, čo mi vravia: Aha, aha! 5 Nech sa...
Putovanie s Nehemiášom

Putovanie s Nehemiášom

Denný biblický tábor Počas druhého augustového týždňa sa v Lastomíri uskutočnil evanjelický biblický tábor pre deti od 5-15 rokov, ktorý organizoval Cirkevný zbor ECAV Michalovce v spolupráci s Cirkevným zborom Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lastomíri. Biblického...
Ján Hus Kacír alebo Božia trúba?

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba?

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba? Od roku 1402 do roku 1410 Hus dvakrát denne po celý týždeň kázal v pražskej Betlehemskej kaplnke. Do kaplnky sa zmestilo okolo 3-tisíc ľudí a „na Husovi“ bolo vždy plno. Chodiť na Husa bolo jednoducho „in“. To si my dnes nevieme...