Cantate – spievajte

Cantate – spievajte

4. nedeľa po Veľkej noci Ty si nám Krista poslal k Spáse, Otče premilý daj by sme vždy verne o Ňom svedčili. By nám všetkým On bol položený na povstanie a na nás všetkých spočívala Tvoja milosť ,Pane. Amen  „Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám...