Boží dar reči

Boží dar reči

12. nedeľa po Svätej Trojici Ó Bože, zachráň ma. Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc! Nech sa zahanbia a zapýria tí, čo mi siahajú na život; nech s hanbou odtiahnu tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Pre svoju hanbu nech sa odvrátia tí, čo mi vravia: Aha, aha! 5 Nech sa...
Cantate – spievajte

Cantate – spievajte

4. nedeľa po Veľkej noci Ty si nám Krista poslal k Spáse, Otče premilý daj by sme vždy verne o Ňom svedčili. By nám všetkým On bol položený na povstanie a na nás všetkých spočívala Tvoja milosť ,Pane. Amen  „Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám...