Prvá slávnosť svätodušná

Prvá slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 1. slávnosť svätodušnú Na 1. slávnosť svätodušnú nám poslúžil výkladom slova Božieho generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. Ako základ príhovoru poslúžil biblický text z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi 3, 14 – 15....
Vyliatie Ducha Svätého

Vyliatie Ducha Svätého

1. slávnosť svätodušná „Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil; takto vraví tvoj Tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smädnú pôdu a...
Európska cena tolerancie

Európska cena tolerancie

Európska cena tolerancie 2023 Tohtoročnú Európsku cenu tolerancie udelili bývalému biskupovi Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku Michaelovi Bünkerovi. Vo štvrtok večer 25. mája 2023 udelili Európsku cenu tolerancie bývalému evanjelickému biskupovi Michaelovi...
Umelá inteligencia rozpoznáva jazyky pomocou Biblie

Umelá inteligencia rozpoznáva jazyky pomocou Biblie

Umelá inteligencia založená na Biblii rozpoznáva viac ako 4000 jazykov Meta trénuje svoje nové modely umelej inteligencie pre masovo viacjazyčnú reč pomocou údajov z biblických nahrávok a sprístupňuje ich v softvéri s otvoreným prístupom. Meta (predtým spoločnosť...
Istanbulský dohovor prijatý na pôde EÚ

Istanbulský dohovor prijatý na pôde EÚ

Európsky parlament ratifikoval Istanbulský dohovor pre všetkých Európsky parlament na svojom zasadnutí 10. 5. 2023 schválil pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchaného na ženách a boji proti nemu, tzv Istanbulskému dohovoru. Istanbulský...