ČCE povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

ČCE povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

Českobratská cirkev evangelická povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia Liberálno-progresívne hnutia už aj v našom stredoeurópskom regióne postupne zavádzajú agendu, ktorá mení a deformuje pôvodné náboženské, kultúrne a morálne princípy spoločnosti. Pod...
Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný? V minulosti, ale, žiaľ, aj v súčasnosti vidíme ako Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku sužujú majetkové a finančné kauzy a ako nehospodárne sa nakladá s cirkevným majetkom. Výsledkom nie sú len finančné straty, ale aj zlyhania morálne, čo je...
2. slávnosť svätodušná

2. slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 2. slávnosť svätodušnú Na dnešnú 2. slávnosť svätodušnú sme si pre vás pripravili biblický príhovor, ktorým nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. Základom kázne slova Božieho poslúžil biblický text zo skutkov apoštolov 2,...
Všetko im bolo spoločné

Všetko im bolo spoločné

2. slávnosť svätodušná „A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich...
Prvá slávnosť svätodušná

Prvá slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 1. slávnosť svätodušnú Na 1. slávnosť svätodušnú nám poslúžil výkladom slova Božieho generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. Ako základ príhovoru poslúžil biblický text z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi 3, 14 – 15....