Biblický príhovor na 2. slávnosť svätodušnú

Na dnešnú 2. slávnosť svätodušnú
sme si pre vás pripravili biblický príhovor, ktorým nám poslúžil
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne slova Božieho poslúžil biblický text
zo skutkov apoštolov 2, 4.