Vyhlásenie Asociácie slobodných zborov ECAV

Vyhlásenie Asociácie slobodných zborov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, bratia a sestry. Iba nedávno vznikla Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku, je ešte čistým a nepopísaným papierom. Chce stáť na stručnom ale výstižnom vieroučnom základe, ktorým je slovo Božie a Augsburské vyznanie. K nemu sa...
Vyšiel zborník z konferencie Hluchoslepota v cirkvi

Vyšiel zborník z konferencie Hluchoslepota v cirkvi

„Po roku 1989 sa pomery u nás výrazne zmenili. Cirkev dostala slobodu, mohla rozvíjať svoje aktivity a zapájať sa do verejného života. A prišlo pokušenie. Majetok sa vracia a podpora zo strany štátu je slušná. Pokušenie je veľké, kontrola takmer žiadna, “konštatuje v...
Protestujeme proti totalitným a nezákonným praktikám

Protestujeme proti totalitným a nezákonným praktikám

Ako členovia Generálneho hospodárskeho výboru chceme vyjadriť našu výhradu k nezákonným až totalitným praktikám nového vedenia cirkvi. Akoby nestačilo, že cirkev (na rozdiel od „svetských“ audítorov, odborníkov z Ekonomickej fakulty UK či daňového úradu, ktorí sa...