„Po roku 1989 sa pomery u nás výrazne zmenili. Cirkev dostala slobodu, mohla rozvíjať svoje aktivity a zapájať sa do verejného života. A prišlo pokušenie. Majetok sa vracia a podpora zo strany štátu je slušná. Pokušenie je veľké, kontrola takmer žiadna, “konštatuje v úvodnom slove k novému zborníku Hluchoslepota v cirkvi jeho zostavovateľ Imrich Lukáč. Dodáva, že nasledovala doba „kresťanského šafárenia“ na majetku cirkvi, ktorý nazhromaždili predošlé generácie evanjelikov. Postupne sa objavili kauzy, ktoré dnes vyrážajú dych.

„Prečo vydávame tento zborník? Médium reformačné listy uverejnilo asi pred polrokom informáciu, že všetko, čo sa písalo o Reformate, je klamstvo a Evanjelický posol vraj píše nepravdy. No, hľa, už tu máme pokutu z daňového úradu, vyrubenú Reformate vo výške cca 72 000 €. Nejednému, kto sa týmto problémom zaoberal, fakty vyrážajú dych. Ako je možné, že roky ročité to takto fungovalo? To sme boli skutočne hluchoslepí?“

Zborník obsahuje prednášky, ktoré odzneli na konferencii Hluchoslepota v cirkvi, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši. Prednáška o kauze Reformata rozoberá na základe faktov, čo sa v Reformate skutočne stalo. A. Drobná hovorí o kauze Beckovská Vieska, kde rozoberá hospodárenie s majetkom, ktorý bol nadobudnutý kúpou z financií zozbieraných našimi predkami po roku 1941. Výťažok z majetku mal slúžiť potrebám cirkvi. Komu skutočne slúžil? Prečítajte si. Situáciu dokresľuje svedectvo P. Košického.

I. Lukáč opísal podivné hospodárenie, zneužitie zahraničnej pomoci aj zbierky zborov Šarišsko-zemplínskeho seniorátu priamo pod oknami Biskupského úradu VD v Prešove, konkrétne na Sigorde. D. Vagaský vysvetľuje, ako to bolo s neschváleným rozpočtom ECAV. Ľ. Turčan vo svojom príspevku poukazuje na nutnosť slobody médií pre zdravý vývoj cirkvi.
J. Mervart predstavuje Asociáciu slobodných zborov ECAV. Jej vznik je reakciou na pomery v cirkvi, na zakrývanie a neriešenie doslova kriminálnych skutkov. Volá po vieroučnej čistote a jednote slov a činov, po cirkvi bez pretvárky.

Východisko z terajšej situácie v ECAV na Slovensku sa hľadá v záverečnej časti „Slovo na záver“ z pera zostavovateľa tohto zborníka.

Zborník si môžete objednať na adrese:
Tranoscius, a. s., Tranovského 1,
031 01 Liptovský Mikuláš,
tel.: 044 55 26 343,
email: odbyt@tranoscius.sk
Cena: 3,50 €