Pôst

Pôst

Pôst V pôstnom čase sme pre vás pripravili príspevok o tom čo je pôst, čo znamená pôst v dnešnej dobe, ako ho vnímajú jednotlivé náboženstvá a cirkvi.
Martin Luther (1483 – 1546)

Martin Luther (1483 – 1546)

Martin Luther (10. november 1483 – 18. február 1546) Pri príležitosti 540. výročia narodenia reformátora Martina Luthera sme si pre vás pripravili rozhovor s pánom prof. ThDr. Jurajom Bándym. Vo svojom príspevku sa venuje témam: Ako Luther reagoval na udalosti v...