Martin Luther (10. november 1483 – 18. február 1546)

Pri príležitosti 540. výročia narodenia reformátora Martina Luthera sme si pre vás pripravili rozhovor s pánom prof. ThDr. Jurajom Bándym.
Vo svojom príspevku sa venuje témam: Ako Luther reagoval na udalosti v Uhorsku počas svojho života a ako Martin Luther vykladal a neskôr prekladal Písmo sväté.