Štedrosť bola obrazom ECAV

Štedrosť bola obrazom ECAV

Dávali, aj keď mali málo Február sa vo väčšine našich cirkevných zboroch nesie v znamení zborových konventov. Na nich sa bilancuje predošlý rok a plánuje sa, čo bude v novom, práve prebiehajúcom roku. Aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ECAV) na svojom webe...
Kandidačná porada ZD ECAV na Slovensku

Kandidačná porada ZD ECAV na Slovensku

Kandidačná porada na uprázdnené miesto dištriktuálneho dozorcu Západného dištriktu ECAV na Slovensku V piatok 24. februára 2023 sa konala kandidačná porada na uprázdnené miesto dištriktuálneho dozorcu ZD ECAV na Slovensku. Podľa našich informácií bol jediným...
1. pôstna nedeľa

1. pôstna nedeľa

Biblický prihovor na 1. pôstnu nedeľu Na 1. pôstnu nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila evanjelická a. v.  farárka Mgr. Erika Kaňuchová. Základom kázne bol biblický text z prvého listu apoštola Pavla Korintským 1, 18 –...
Pokušenie a pád

Pokušenie a pád

1. pôstna nedeľa „Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v...
Zlodejstvo a násilie

Zlodejstvo a násilie

Zlodejstvo a násilie Vôl, koza a ovca sa spolčili s levom, že pôjdu spolu do hory na poľovačku. Keď ulovili jedného jeleňa, rozdelili ho na štyri čiastky. Vtedy lev riekol: Vy dobre viete, že jedna čiastka je moja ako vášho kamaráta; druhá čiastka mi patrí ako kráľovi...