Na 1. pôstnu nedeľu
si pre nás výklad slova Božieho pripravila
evanjelická a. v.  farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom kázne bol biblický text
z prvého listu apoštola Pavla Korintským 1, 18 – 25.