Na 1. pôstnu nedeľu
si pre nás výklad slova Božieho
pripravila sestra farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom kázne bol biblický text z evanjelia podľa Matúša 4, 1 – 11.