Príprava na posledné veci

Príprava na posledné veci

Nedeľa po Vstúpení – Exaudi SUSPÍRIUM: Bez viery nájsť Pána nádeje nemáme, darmo sa pýtame, darmo Ho hľadáme, skrytým nám ostane a celkom neznámy, odíde od nás preč, zostaneme sami… Možno však k Nemu prísť, možno Ho uchopiť, cestou pravej viery možno smäd...
Veľký zisk

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Mt 28,18 Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Mt 28,20b Milé sestry a bratia! Zvláštnym spôsobom prišiel Pán Ježiš na zem a zvláštnym spôsobom...
Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia Nedávno som v EPST čítal článok o odvolaní čestného a spravodlivého človeka Martina Michaelisa z funkcie predsedu Durínskeho farárskeho spolku. Článok je podaný veľmi tendenčne a iba minimálne sa venuje dôvodom odvolania predsedu, ktoré súviseli...