Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení

Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení

Výklad slova Božieho si pre nás na nedeľu po Vstúpení pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Monika Černeková. Základom dnešného Biblického príhovoru bol biblické texty z evanjelia podľa Matúša 6, 25 a 32 – 34.
Príprava na posledné veci

Príprava na posledné veci

Nedeľa po Vstúpení – Exaudi SUSPÍRIUM: Bez viery nájsť Pána nádeje nemáme, darmo sa pýtame, darmo Ho hľadáme, skrytým nám ostane a celkom neznámy, odíde od nás preč, zostaneme sami… Možno však k Nemu prísť, možno Ho uchopiť, cestou pravej viery možno smäd...
Veľký zisk

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Mt 28,18 Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Mt 28,20b Milé sestry a bratia! Zvláštnym spôsobom prišiel Pán Ježiš na zem a zvláštnym spôsobom...
Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia Nedávno som v EPST čítal článok o odvolaní čestného a spravodlivého človeka Martina Michaelisa z funkcie predsedu Durínskeho farárskeho spolku. Článok je podaný veľmi tendenčne a iba minimálne sa venuje dôvodom odvolania predsedu, ktoré súviseli...