Môžeme čakať zmenu?

Môžeme čakať zmenu?

Americká vláda mala kauzu WaterGate, Slováci majú Gorilu a Evanjelická cirkev má svoju Reformatu. Spoločnosť poverená správou cirkevného majetku bola až príliš dlho bez adekvátnej kontroly, čo sa prejavilo v neefektívnom až nezákonnom hospodárení. Až po výmene...
Uzdravenie nášho vzťahu s Pánom Bohom

Uzdravenie nášho vzťahu s Pánom Bohom

Keby som nebol mal možnosť byť členom Generálneho hospodárskeho výboru (GHV) a členom synodálnej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, spol. s r. o., tak by som sa možno pozeral na situáciu v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na...
Elektronický informačný systém

Elektronický informačný systém

Píše sa rok 2014 a vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v zastúpení Miloša Klátika a Imricha Lukáča iniciatívne, na základe návrhov a podpory začína nový, perspektívny projekt. Na jedno z prvých zasadnutí Generálneho presbyterstva v roku 2015...