Americká vláda mala kauzu WaterGate, Slováci majú Gorilu a Evanjelická cirkev má svoju Reformatu.

Spoločnosť poverená správou cirkevného majetku bola až príliš dlho bez adekvátnej kontroly, čo sa prejavilo v neefektívnom až nezákonnom hospodárení. Až po výmene konateľov v roku 2014 sa definovali nové pravidlá, zaviedol sa systém pravidelných odvodov do ECAV a, čo je veľmi dôležité, zaviedlo sa pravidelné informovanie všetkých zainteresovaných cirkevných orgánov – generálneho predsedníctva, presbyterstva, synody a generálneho hospodárskeho výboru.

Tento stav trval do roku 2019, keď bol odvolaný konateľ – alebo skôr reformátor Reformaty Štefan Sabol. Nový „režim“, ktorý nasledoval, pripomínal hospodárenie do roku 2014: málo informácií pre zainteresovaných, málo odvodov do ECAV a ďalšie predražené investície. To, čo sa po roku 2014 začalo riešiť, sa zastavilo, resp. skončilo bez akéhokoľvek zmysluplného vysvetlenia a zdôvodnenia.

Do tejto kategórie patrí aj súdny spor o vydanie elektronickej formy účtovníctva za obdobie rokov 2012 – 2014. Je absurdné, že bývalí konatelia či účtovníčka jeden a pol roka postupne vydávali účtovníctvo v papierovej forme. Nikdy ste neuvažovali nad tým, prečo to tak bolo? Prečo bolo spomínané účtovníctvo postupne spochybnené najskôr auditom, neskôr Znaleckým ústavom Ekonomickej univerzity, resp. prečo musela Reformata zaplatiť 72 835 eur za hrubé nedostatky súvisiace s porušením zákona o účtovníctve a tiež o správe daní?

Doteraz – hoci prešlo už 7 rokov elektronická verzia účtovníctva za roky 2012 2014 nebola odovzdaná. Za tento stav sú zodpovední najmä dnes už bývalý konateľ Reformaty Branislav Rybnikár a tiež generálne predsedníctvo cirkvi Ivan Eľko a Ján Brozman, ktorí nepodali odvolanie proti rozhodnutiu súdu nevýhodnému pre spoločnosť Reformata. Aj tu sa vynára oprávnená otázka: Prečo? Prečo dôsledne nezastupovali záujmy spoločnosti Reformata? Prečo ako predsedníctvo cirkvi  menovali do funkcie konateľa Reformaty Branislava Rybnikára, o ktorom bolo všeobecne známe, že je blízkym priateľom a obhajcom bývalého konateľa Vladimíra Daniša – čo bolo konštatované aj na Synode ECAV 2021? Prečo nežiadali vydať elektronickú verziu účtovníctva, ktorá mohla mnohé majetkové kauzy objasniť, resp. vysvetliť?

Asi nikoho neprekvapí, že po tomto zlyhaní bol v prvej polovici roka 2021 konateľ Branislav Rybnikár odvolaný a na jeho miesto nastúpili Tomáš Hyben a Peter Gärtner. Avšak budú noví konatelia pokračovať v snahe získať elektronickú verziu účtovníctva za roky 2012 – 2014, či už súdnou, alebo mimosúdnou cestou? Ako sa postavia k uzneseniam Synody a k riešeniu majetkových káuz spoločnosti Reformata? Aký postoj zaujme nové – modifikované predsedníctvo cirkvi, ktoré je zároveň Valným zhromaždením spoločnosti Reformata? Ako sa zachová Renáta Vinczeová, ale najmä ako sa zachová Ivan Eľko, ktorý podľa dostupných informácií s predčasným ukončením súdneho sporu o vydanie elektronického účtovníctva nemal nijaký problém?

Ostáva iba dúfať, že Branislav Rybnikár sa aj v tomto smere nezachoval podobne ako bývalí konatelia (do roku 2014) a že elektronickú formu účtovníctva, všetky zmluvy a záznamy riadnym spôsobom odovzdal. Tak postupoval pri odovzdávaní funkcie Štefan Sabol, ktorý Branislavovi Rybnikárovi riadne odovzdal počítač, elektronickú aj papierovú verziu účtovníctva za roky 2015 2019 aj všetky zmluvy. O odovzdávaní agendy od Branislava Rybnikára sme sa veľa nedozvedeli. Bolo by vhodné, keby noví konatelia verejne potvrdili, že majú k dispozícii všetky zmluvy aj funkčnú elektronickú verziu účtovníctva od roku 2015 do roku 2021 – jednoducho preto, aby sme sa vyhli rovnakým problémom a obštrukciám, ktorými celá cirkev prešla po výmene konateľov v roku 2014!

Od Tomáša Hybena a Petra Gärtnera sa nepochybne veľa očakáva. Nie taktizovanie, nie kompromisy, nie cirkevná politika, nie záujmové skupiny, ale ťah na bránu, ktorý v podstate znamená, že záujem ECAV je prvoradý – všetko ostatné musí ísť bokom. Ostáva iba dúfať, že noví konatelia sú nezávislí a odborne zdatní. Začať by mohli oprávnenou požiadavkou na vydanie elektronickej formy účtovníctva za roky 2012 – 2014, teda za obdobie, v ktorom boli oficiálne potvrdené účtovné a daňové podvody v cirkvi. Potom by sme mohli začať veriť tomu, že zmena nenastala iba na papieri, ale naozaj!

Miroslav Klima
člen synodálnej komisie na prešetrenie hospodárenia spoločnosti Reformata

ilustračné foto: pixabay.com