Moja krv

Moja krv

„Povedal im: Toto je moja krv, novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.“ Mk 14, 24
Piata nedeľa po Svätej Trojici

Piata nedeľa po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 5. nedeľu po Svätej Trojici Biblický príhovor na 5. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Mojzsis. Základom zamyslenia bol biblický text z listu apoštola Pavla Kolosenským 2, 16 –...
Nebuďte ustarostení

Nebuďte ustarostení

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ Mt 6, 34