Biblický príhovor na 5. nedeľu po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 5. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Mojzsis.
Základom zamyslenia bol biblický text
z listu apoštola Pavla Kolosenským 2, 16 – 23.