Dve košele

Dve košele

„Kto má dve košele, nech dá tomu, čo nemá: a kto má pokrm, nech urobí podobne.“ L 3, 11
Štvrtá nedeľa po Veľkej noci

Štvrtá nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 4. nedeľu po Veľkej noci Dnes na 4. nedeľu po Veľkej noci si pre nás pripravil biblický príhovor, evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. Základom kázne slova Božieho bol biblický text z evanjelia podľa Jána 16, 5 –...
Je jedinou záchranou

Je jedinou záchranou

4. nedeľa po Veľkej noci Je jedinou záchranou „Spievajte Hospodinu novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu i Jeho sväté rameno. Hospodin svoju spásu oznámil, vyjavil svoju spravodlivosť očiam národov.“ Ž 98, 1 – 2 „Ježiša Krista, ktorý bol...