„Kto má dve košele, nech dá tomu, čo nemá:
a kto má pokrm, nech urobí podobne.“

L 3, 11