Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Sme radi, že aj tento týždeň vám môžeme priniesť ďalšie služby Božie k 20. nedeli po Svätej Trojici. Tentokrát z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva...
Staré, alebo nové

Staré, alebo nové

20. nedeľa po Svätej Trojici Slovu požehnaj, a čo z neho, hojne daj, Pane Bože z milosti, pravdou ľud svoj uhosti. Amen. „Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postíme my a farizeji, a Tvoji učeníci sa nepostia? Odpovedal im Ježiš: Či ženíchovi...