Odpočet plnenia uznesení

Odpočet plnenia uznesení

Ak by sme chceli pomenovať najväčšie problémy, ktoré dnes Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku trápia, určite by sme tu zaradili aj správu majetku (a taktiež volebné manipulácie, neschopnosť sa vyrovnať s iným názorom, viesť dialóg, vydať počet zo svojho šafárenia či...
Vplyv reformácie na slovenskú národnú kultúru

Vplyv reformácie na slovenskú národnú kultúru

V histórii každého evanjelického cirkevného zboru sa nájde jednotlivec z duchovného, či laického stavu, ktorý svojou aktivitou prekročil bežný rámec činností svojho povolania. Mená mnohých evanjelikov sa uvádzajú v odbornej a populárnej literatúre z oblasti dejín...
Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti všetky hriechy

Dúfaj synu, odpúšťajú sa ti všetky hriechy

Dr. Martin Luther Kázeň na 19. nedeľu po Svätej Trojici „I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta. A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. –...