Vám prospeje, aby som odišiel

Vám prospeje, aby som odišiel

Dr. Martin Luther „Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem,...
Umývanie nôh druhá časť

Umývanie nôh druhá časť

Dr. Martin Luther Čomu sa učíme z umývania nôh K čomu slúži umývanie nôh, to nás učí Ján niekoľkými slovami: „Ježiš miloval svojich, ktorí boli na svete…“ Akoby povedal: Ježiš sa chystá odísť z tohto sveta, ale učeníci tu zostávajú aj naďalej. Potrebujú príklad...
Umývanie nôh

Umývanie nôh

Dr. Martin Luther „Bolo pred veľkonočnými slávnosťami. Ježiš vedel, že prišla Jeho hodina odísť z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na svete, dokonale im preukázal lásku. Keď totiž večerali, diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona...
Kazatelia majú každého napomínať

Kazatelia majú každého napomínať

Dr. Martin Luther A keď kážeme, že si máme vážiť svetskú vrchnosť, nepotupovať ju ani o nej zle nehovoriť, to neznamená, akoby ona bola nad Bohom a Jeho slovom. Ona má byť práve tak podriadená Bohu a Jeho slovu ako ostatní a poslúchať. Ale keď to nerobí, treba jej...