Nástup temna

Nástup temna

Nástup temna (Čo vám to pripomína?) Zo života evanjelického farára, teológa, martýra 20. storočia Dietricha Bonhoeffera Misijná činnosť Dietrich Bonhoeffer bol rád, že mohol byť doma v Berlíne. Jeho rodičia ho srdečne privítali. tešil sa, že môže opäť vidieť svojich...
Regionálni vodcovia a autority

Regionálni vodcovia a autority

„Regionálni vodcovia a autority“ 1. Prečítal som si pozorne Vyhlásenie k voľbám od Zboru biskupov ECAV na Slovensku, a prvé, čo v mojich ušiach a luteránskej duši „zaškrípalo“, bol news speak – nové pojmoslovie zavádzané do ECAV. Dvakrát sa vo vyhlásení opakujú slová...
Medený had

Medený had

Dr. Martin Luther „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“ (J 3, 15)  V 4. knihe Mojžišovej je v 21. kapitole zachytená udalosť, ako sa izraelský ľud sprotivil proti Bohu a Mojžišovi na púšti...
Veru, veru ti hovorím

Veru, veru ti hovorím

Dr. Martin Luther „Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“ (J 3, 5)   Sú to jasné a stručné slová, ktoré hovorí Ježiš Nikodémovi. Slová, ktoré tento učiteľ ešte nepočul. Ani im nerozumie. Jediné, čomu...
Dielo Ducha Svätého

Dielo Ducha Svätého

Dr. Martin Luther 1. Skrze evanjelium nás privádza k poznaniu Krista a pomáha nám, aby sme v Jeho mene verili v odpustenie hriechov. Vedie nás k tomu, aby sme si polepšili život, stavali sa hriechu na odpor, mŕtviac ho, a boli poslušní Bohu z hĺbky srdca, t. j. telom...