Satanské pokušenie

Satanské pokušenie

Satanské pokušenie – panovať v cirkvi Chuť moci Svojho času cestoval som s váženým pánom v jeho pohodlnom aute z Michaloviec do Bratislavy. Cesta nám rýchlo utekala. On rozprával, ja som počúval. Zdôveril sa mi, že udržať sa na vrcholnom poste nie je jednoduché, ale...
O pôste

O pôste

O pôste Prísne predpisy o pôste Dr. Martin Luther zaradil medzi ľuďmi vymyslené učenie Ríma. Vo svojom výklade z roku 1522 odmieta všetky argumenty na obranu prísneho pôstu, odvolávajúc sa na slová Pána Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Matúša 15, 11: „Nie čo vchádza do...
Pán Boh druhý raz neďakuje!

Pán Boh druhý raz neďakuje!

Pán Boh druhý raz neďakuje! Ad: Novoročný pozdrav od Predsedníctva ECAV na Slovensku Zvláštnym spôsobom z generálneho biskupského úradu prišiel na farské úrady (niekde ani neprišiel, niekde prišiel na adresu zborového dozorcu) list od Predsedníctva ECAV na Slovensku....
Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Michalovce, Fr.Kráľa 7, 071 01 Michalovce Michalovce,25.01.2023 Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku Palisády 46 814 99 Bratislava Č.j. 15/23 Vec: Sprístupnenie informácii o podnikaní Vážená pani riaditeľka Evanjelickej diakonie,...
Nástup temna

Nástup temna

Nástup temna (Čo vám to pripomína?) Zo života evanjelického farára, teológa, martýra 20. storočia Dietricha Bonhoeffera Misijná činnosť Dietrich Bonhoeffer bol rád, že mohol byť doma v Berlíne. Jeho rodičia ho srdečne privítali. tešil sa, že môže opäť vidieť svojich...