Ale čo robí  Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti? Alebo prečo tam vstúpil, a nezostal tu dole? Či sa povaľuje, či niečo robí? O tom hovorí Žalm 68 veľmi jasne: Vystúpil na výsosť, odviedol si zajatcov.“ Nesmierne milé a potešujúce vyjadrenie, a zdá sa, akoby Kristus Pán, mal na mysli...
30 rokov po…

30 rokov po…

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Mt (6, 24) Real or fake? −„Je to skutočné alebo podvod?“ − to je názov...
Otvorený list Ivanovi Eľkovi

Otvorený list Ivanovi Eľkovi

Odpoveď Ivanovi Eľkovi na otázku zverejnenú v týždenníku Ev. Po. spod Tatier, kde konkrétne koná proti evanjeliu a preto ho nemožno uznať za biskupa. Uvádzam len niekoľko textov. Ak máš záujem, môžem na pokračovanie uvádzať ďalšie. Dopredu zdôrazňujem, touto odpoveďou...