O pôste

Prísne predpisy o pôste Dr. Martin Luther zaradil medzi ľuďmi vymyslené učenie Ríma. Vo svojom výklade z roku 1522 odmieta všetky argumenty na obranu prísneho pôstu, odvolávajúc sa na slová Pána Ježiša Krista v Evanjeliu podľa Matúša 15, 11:

„Nie čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychádza, to poškvrňuje človeka.“

Pôst nie je vecou svedomia. Toto musí byť jasne vyjadrené, aby naše svedomie bolo slobodné od predpisov vo vzťahu k jedeniu a pitiu. Pretože je povolené piť mlieko, jesť maslo, vajcia, tvaroh a mäso každý deň, či už v nedeľu, alebo v piatok, v pôste alebo v advente. Z toho vyplýva, že je to klamstvo, keď hovoria, že svätý Peter ustanovil pôstne dni a že porušenie nariadenia cirkvi nejesť vajcia, maslo, mlieko a mäso v tieto dni je smrteľný hriech.

Pretože ani svätý Peter, ani cirkev nemajú právo ustanovovať niečo proti slovám Ježiša Krista.

Ak tak robia, nemáme ich poslúchať.

Po druhé je nezmysel, keď pápež udeľuje výnimky z pôstu a povoľuje jesť maslo, mäso atď. v období pôstu.

Ježiš Kristus nám dáva slobodu a povolil nám to.

Pripravil:

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pixaby.com