Krása vytvorená človekom

Krása vytvorená človekom

Krása vytvorená človekom pre človeka Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska si v nedeľu 19. 11. 2023 pripomenul 90. výročie posvätenia kostola. Vo zverejnenej správe zo slávnosti ma zaujala jedna fotografia. Asi málokto bol osobne v Evanjelickom a. v....
Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru

Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kálnica Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru sa nedeje často. Naposledy v Považskom senioráte vznikol cirkevný zbor pred viac ako tridsiatimi rokmi v Topoľčanoch, ktoré sa oddelili od Nitrianskej Stredy. Tak ako...