„Usilujte sa vchádzať tesnou bránou;
lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť,
ale nebudú môcť
.“

L 13, 24