Učíme sa Božie slovo

Kameň

Kameň

„Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho ten kameň padne rozdlávi ho.“ Mt 21, 44

Moja krv

Moja krv

„Povedal im: Toto je moja krv, novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých.“ Mk 14, 24

Zasiate slovo

Zasiate slovo

„Kraj cesty sú tí, ku ktorým, keď počúvajú, hneď prichádza satan a berie do nich zasiate slovo.“...

Povedal im

Povedal im

„Povedal im: Z kalicha môjho budete piť, a krstom, ktorým som ja krstený, budete krstení...“ Mt...

Vyjdi

Vyjdi

„Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť vojsť, aby sa mi naplnil dom.“ L 14, 23

Na skale

Na skale

„To na skale sú tí, čo počúvajú slovo, s radosťou ho prijímajú, ale nemajú koreňa, začas veria...

Modlite sa

Modlite sa

„Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“...

Počúvajte

Počúvajte

„Vtedy spravodliví zaskvejú sa sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nech počuje.“ Mt 13,...

Strach

Strach

„Nebojte sa tých, ktorí mordujú telo, ale dušu nemôžu zamordovať; radšej sa bojte Toho, ktorý aj...

Spravodlivosť

Spravodlivosť

„Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, dokiaľ spravodlivosti nedopomôže k víťazstvu.“...

Pros!

Pros!

„Lebo každý, kto prosí, dostane; a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.“ Mt 7,...

Klopte!

Klopte!

„Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené.“ Mt 7, 7

Vchádzajte

Vchádzajte

„Vchádzajte tesnou bránou; lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou...

Varujte sa

Varujte sa

„Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví...

Dbajte

Dbajte

„Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie,...

Jeden pastier

Jeden pastier

„Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude...