„Ale povedz slovo,
a ozdravie môj sluha.“

L 7, 7n