Absurdné voľby v ECAV

Absurdné voľby v ECAV

Keď sa v našom CZ  konal volebný konvent na obsadenie  funkcie generálneho dozorcu, po predstavení kandidátov a pred samotnou voľbou dal predsedajúci pán farár,  priestor na prípadné otázky. Pýtal som si slovo a upozornil som ho, že je korektné podať komplexnú...
Úspešné skúšky v autoškole

Úspešné skúšky v autoškole

Prázdniny sú časom oddychu, dovoleniek, táborov a najmä deťom je potrebné pripraviť program, aby zmysluplne využili čas. Dištančné vyučovanie ich obmedzilo v sociálnych kontaktoch, stretávaní sa so spolužiakmi a kamarátmi. Preto sme túžobne čakali, kým pandemické...
35. výročie ordinácie

35. výročie ordinácie

Pri príležitosti 35. výročia ordinácie, si dovoľujeme pogratulovať bratovi generálnemu biskupovi v. v. doc. PhDr. Mgr. Milošovi Klátikovi PhD. a zborovému farárovi Mgr. Jánovi Meňkymu. V roku 1986 boli, bratom generálnym biskupom Prof. Dr. Jánom Michalkom, vo Veľkom...
Ako ďalej?! Ukázať cestu!

Ako ďalej?! Ukázať cestu!

Ako bývalý člen odbornej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, spol. s r. o. (ďalej len komisia) chcem reagovať na vystúpenie a vyjadrenia brata Damankoša v sobotňajšej diskusii kandidátov na generálneho dozorcu. Mrzí ma, že brat...
Treba ešte stále hovoriť o minulosti a pripomínať krivdy?

Treba ešte stále hovoriť o minulosti a pripomínať krivdy?

Možno sa niekomu zdá, že už nie je potrebné hovoriť o minulosti a pripomínať krivdy sveta a neprávosti človeka voči človeku. Možno sa niekto domnieva, že stačí obrátiť list a pozerať sa iba do budúcnosti. No budúcnosť a nádej dokáže dať len Pán Boh. To je Božia snaha...
Štyri písmená…

Štyri písmená…

Máme za sebou ďalšiu synodu a bohužiaľ znovu takú, na ktorú nemôžeme zabudnúť v tom negatívnom slova zmysle. Jeden z mnohých výrokov pána Eľka… …pandemická situácia bola ako stvorená na vytváranie dalších línií nášho rozdelenia. Napríklad nedvojzmyselne sa...