Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius

Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius

Bojujete s tisíckami evanjelikov, ktorí sa nezmierili s neslobodnými voľbami a bezprecedentným krivením demokracie našej cirkvi a ktorí stoja a podporujú týchto ľudí v prvej línii boja za spravodlivosť V piatok 26.júna 2020 som mal možnosť zúčastniť sa na výročnom...
Quo vadis, Tranoscius?

Quo vadis, Tranoscius?

Od obchodnej spoločnosti k účelovému zariadeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? Zúčastnila som sa ako akcionár a ako splnomocnený zástupca iných akcionárov Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tranoscius, a. s., konaného dňa 26. 6. 2020. Využila som...
Ovečky na manévroch

Ovečky na manévroch

Kde bolo tam bolo, bola raz jedna cirkev. Prešla veľmi ťažkým vývojom, a to už pri samotnom vzniku asi pred 500 rokmi. Prenasledovali ju ľudia zo sveta, ale aj tí čo si tiež hovorili kresťania, prenasledovala ju štátna moc, a to dokonca ešte nedávno, v 20. storočí. Po...
Sestra, brat, spamätajme sa

Sestra, brat, spamätajme sa

Žijeme zvláštnu dobu, ktorá sa určité zapíše do dejín ľudstva, krajiny, ale aj cirkvi. Sme svedkami prevratných zmien. Corona vírus poznačil doslova celý svet. Šíri sa neľútostne, zabíja nie po stovkách, ale v tisícoch, obete sú pochovávané aj v masových hroboch....
Protiprávne kroky generálneho presbyterstva

Protiprávne kroky generálneho presbyterstva

Na svojom poslednom zasadnutí dňa 8. 4. 2020  prijalo generálne presbyterstvo ďalšie uznesenie, ktoré je protiprávne, je v rozpore s platnými cirkevnoprávnymi predpismi.  Uznesenie č. 35-2/2020: Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku poveruje...