Nadýchnem sa

Nadýchnem sa

Nadýchnem sa Nadýchnem sa, je mi dobre. Nič mi dušu neťaží. Láska svätá, dobrá, Božia, ona mi ju ustráži. To, že dýcham, JEMU vďačím, v dychu cítim JEHO dlaň, ktorou hladí moju dušu, srdce teší plné rán. Nadýchnem sa, je mi dobre, vždy Ho blízko seba mám. NÍM sa...
Porušovanie cirkevnoprávnych predpisov

Porušovanie cirkevnoprávnych predpisov

Dobrý deň, bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem aspoň takto vyjadriť svoj postoj. Býval som dlhoročným presbyterom nášho cirkevného zboru a konventuálom na seniorálnom konvente v Považskom senioráte. Kedysi terajší senior Ján Ochodnický navrhol, aby vznikol...
Kristov kríž je mocou Božou na spasenie

Kristov kríž je mocou Božou na spasenie

Pamätný deň ukrižovaného Pána Ježiša Krista je v kalendároch označený ako štátom uznaný sviatok, ako deň pracovného voľna. Je tu teda ako realita, ktorá sa týka nielen nás, kresťanov, ktorým je Kristov kríž mocou Božou na spasenie, ale všetkých občanov našej vlasti....
Leť, duša, tam v diale a spomínaj na dobro

Leť, duša, tam v diale a spomínaj na dobro

Leť, duša, tam v diale a spomínaj na dobro i na to, že pre vieru neraz telo, srdce bolí. Ležím doma s covidom a toto je môj boj, ktorý mám vybojovať. Chcem ho bojovať tak, aby aj v tom bol oslávený Pán Ježiš Kristus, a verím, že On bude oslávený. On totiž nikoho...
ECAV je len jedna

ECAV je len jedna

Sčítanie začalo Začalo sa ďalšie sčítanie obyvateľov, ktoré býva pravidelne každých desať rokov. V rámci neho je možnosť vyjadriť aj svoju príslušnosť k viere, k cirkvi. Hneď od začiatku celého procesu sa na internete a v iných médiách stretávam so zvláštnym trendom...
Uzdravenie nášho vzťahu s Pánom Bohom

Uzdravenie nášho vzťahu s Pánom Bohom

Keby som nebol mal možnosť byť členom Generálneho hospodárskeho výboru (GHV) a členom synodálnej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, spol. s r. o., tak by som sa možno pozeral na situáciu v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na...