… mesačná krajina

… mesačná krajina

… mesačná krajina  V evanjelickej cirkvi sme sa vždy riadili princípom rozhodovania zdola. Nie z GBÚ! Najprv vznikli samostatné cirkevné zbory, ktoré sa združili do seniorátov, dištriktov… My nemáme hierarchiu ako vo Vatikáne – riadenie zhora. Bratia...
Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé? Pokračovanie

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé? Pokračovanie

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé? Diskuze, která se na Christnetu rozvinula pod prvním příspěvkem na dané téma, mi přišla natolik dobrá a inspirující, že považuji za užitečné k původnímu textu ještě přidat pár odstavců. 4. Křesťané pokorně putují společně...
Pád v dohľade

Pád v dohľade

Máme po ďalších voľbách na generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Opäť ani jeden z dvoch kandidátov nedostal od členov ECAV dostatočnú podporu na to, aby zastával jednu z jej najvyšších funkcií Kritika ostatných S každým kolom volieb a naťahovaním...
K voľbám, nevoľbám

K voľbám, nevoľbám

K voľbám, nevoľbám Aj tohto roku sa pri voľbách na post generálneho dozorcu ukázala nespokojnosť evanjelikov s daným stavom riadenia v cirkvi. „Previerky” na kandidačných poradách mali umožniť voľnú cestu k voľbám len členom kandidačnej porady, teda vopred vyvoleným....
Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé?

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé?

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé? K napsání tohoto příspěvku mne přivedl trefný článek Michaela Martinka, kde autor mj. glosuje, že „lidé hledají spiritualitu, tedy duchovní zakotvení, které by dávalo smysl jejich životu; a církve jim místo toho...
Bez diskusie

Bez diskusie

Bez diskusie Pred nejakým časom som sledoval na internete diskusiu o aktuálnej situácii s energiami, kde sa na danú tému vyjadrovali viacerí odborníci v danej problematike. Vo viacerých veciach nemali rovnaký názor a nesúhlasili jeden s druhým, no napriek tomu si...