Nenávisť

Nenávisť

Nenávisť Nenávisť, polarizovanie spoločnosti. Aj z toho by dnes poniektorí vedeli obviniť Pána Ježiša Krista. Preto je tak veľmi podivná skutočnosť, s akou slepotou sa v cirkvi stretávame aj napriek tomu, že práve viera v Krista má človeku dávať schopnosť porozumieť a...
Vianočné sviatky plné pokoja a lásky

Vianočné sviatky plné pokoja a lásky

Vianočné sviatky plné pokoja a lásky Čas radosti a pokoja, prameniaci z Božej lásky, milosti a požehnania, Jeho ochrany a pomoci, vám počas vianočných sviatkov a do nového roku 2023 praje Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku  ...
Čistá láska

Čistá láska

Čistá láska „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (L 2, 14) Uvedený text veľmi úzko súvisí s vianočnými sviatkami. Odznel ako anjelský chválospev po oznámení radostnej zvesti betlehemským pastierom o narodení Spasiteľa Ježiša Krista. Bude...
Jednoducho (vyhrala) Renáta

Jednoducho (vyhrala) Renáta

Jednoducho (vyhrala) Renáta A máme po voľbách. Po voľbách generálneho dozorcu, ktoré sa od roku 2018 nie a nie podariť. Tento volebný kolotoč sa stal známy najmä tým, že od začiatku sa na ňom mohli zviesť iba vyvolení. Kto nebol novému vedeniu dostatočne sympatický,...
Pán Boh a hodnoty, ktorými žijeme

Pán Boh a hodnoty, ktorými žijeme

Pán Boh a hodnoty, ktorými žijeme V nedeľu 27. novembra sme vstúpili do nového cirkevného roka. Prvá adventná nedeľa nás na službách Božích sprevádzala témou s názvom  „Pán prichádza“. Dve slová, ale my sa musíme dôkladne zamyslieť nad životne podstatnou otázkou,...
Sloboda-nesloboda

Sloboda-nesloboda

Sloboda-nesloboda 17. november patrí do našich novodobých dejín a nesie so sebou prívlastok Deň slobody. Zvykne sa o ňom písať ako o dni, keď sme si vybojovali slobodu. Podľahli sme tomuto mediálnemu románu o našom boji a o našom víťazstve nad tyraniou. V skutočnosti...