Krása vytvorená človekom

Krása vytvorená človekom

Krása vytvorená človekom pre človeka Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska si v nedeľu 19. 11. 2023 pripomenul 90. výročie posvätenia kostola. Vo zverejnenej správe zo slávnosti ma zaujala jedna fotografia. Asi málokto bol osobne v Evanjelickom a. v....
Kto život ničí

Kto život ničí

Kto život ničí Pri spomienke na narodenie reformátora Martina Luthera nám príde na myseľ záchrana človeka pre večnosť. Prečo človek hľadá Pána Boha, prečo hľadá odpustenie, milosť? A hľadá Ho vôbec v dnešnej dobe? Verí dnešný človek v lásku Božiu, ktorá zachraňuje...
Mračná nad evanjelickou cirkvou II

Mračná nad evanjelickou cirkvou II

Mračná nad evanjelickou cirkvou II Keď niektorí učeníci Pána Ježiša Krista zatúžili byť niečím viac ako ich spolubratia, Ježiš im na príklade malého dieťaťa ukazuje, že takéto mocenské zmýšľanie či nadradenosť medzi veriacimi je mimo Jeho vôle. Zápas o túto...
Opojení mocou

Opojení mocou

Opojení mocou chcú vládnuť aj nad kartotékami cirkevných zborov Milí evanjelici a. v., jedným z bodov na tohtoročnej Synode ECAV, konanej v Nimnici, bola aj správa o EIS (Elektronickom informačnom systéme). Táto aplikácia bola vytvorená na podporu práce cirkevných...