Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni

Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni

Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni Pozrime sa dnes na večerné piesne v Evanjelickom spevníku. To je 32 piesni určených na poďakovanie na konci dňa. K tomu ešte z príležitostných piesni päť piesni (ES 608 – 612). Ako postupuje deň k svojmu koncu, stmieva sa...
Poslušnosť lásky

Poslušnosť lásky

18. nedeľa po Svätej Trojici „Keď sa už polovica slávností minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. A Židia sa divili a hovorili: Ako pozná tento Písma, keď sa neučil? Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. Keď niekto chce plniť Jeho...
Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.

Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.

„Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.“ (J 14, 18) Tieto slova povedal Ježiš svojim učeníkom, keď hovoril o zasľúbení Ducha Svätého. Keď Ježiš sľubuje učeníkom, že nezostanú napospas sami sebe ani svetu, pre veriaceho človeka to znamená, že ani on nezostane bez...
Pevné srdce

Pevné srdce

Pevné srdce Srdce pevné ako skala, pevné, časom spevnené. Utvrdené v ohni žitia, láskou Krista vedené. Srdce pevné ako skala, predsa v Bohu nežné je. Kristus, Ten mi nehu dáva, v Jeho slove sila je. Srdce pevné ako skala s Kristom všetko prežije. On ma chráni,...