Zasľúbenie Ducha Svätého

Zasľúbenie Ducha Svätého

4. nedeľa po Veľkej nociNebeský Otče, uspôsob nás k úprimnému prijímaniu Tvojho slova tak, aby sme si ho srdcom čistým a vrúcnym privlastnili a z neho vo viere rástli, vydávajúc ovocie spravodlivosti. Amen. Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a...
Víťazstvo nad fašizmom

Víťazstvo nad fašizmom

8. máj deň víťazstva nad fašizmom Ôsmy máj je neodlučiteľne spojený, hlavne v mysliach východoeurópanov, ako deň pamiatky víťazstva nad fašizmom. V záplave novodobých pohľadov na svet sa aj téma fašizmu a jeho bolestného pôsobenia na celosvetovej scéne, a zvlášť v...
Za rok, Tebe Bože, ďakujeme

Za rok, Tebe Bože, ďakujeme

Zajtra máme posledný deň roku 2021. V spleti všetkých udalostí, ktoré sa odohrali na scéne verejného spoločensko-politického života, ale i života osobného a pracovného, nedá sa vynechať ani život náboženský, cirkevný, čo v našom prípade znamená, že ide o život...
Piesne k Večeri Pánovej

Piesne k Večeri Pánovej

Piesne v Evanjelickom spevníku k Večeri Pánovej Jednou z dvoch sviatostí v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je sviatosť Večere Pánovej. Jej dôležitosť v živote kresťana je neoddeliteľnou súčasťou duchovného života, viery v Pána...
Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni

Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni

Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni Pozrime sa dnes na večerné piesne v Evanjelickom spevníku. To je 32 piesni určených na poďakovanie na konci dňa. K tomu ešte z príležitostných piesni päť piesni (ES 608 – 612). Ako postupuje deň k svojmu koncu, stmieva sa...