Nadriadení uplatňujú bossing na emeritných biskupov

Nadriadení uplatňujú bossing na emeritných biskupov

Zneužívajú svoje postavenie na neodôvodnené a nerovné zaobchádzanie  Nové vedenie cirkvi pokračuje v prenasledovaní a šikanovaní svojich predchodcov. Bývalému biskupovi Milanovi Krivdovi sa mal najskôr súčasný biskup ZD J. Hroboň vyhrážať, že bude musieť odísť aj zo...
Vízie a vizionári

Vízie a vizionári

 Je dôležité, aby napríklad vedúci predstavitelia politických strán mali vízie, v ktorých predstavia občanom – budúcim voličom – svoj obraz budúcnosti. Vízia predsedu politickej strany totiž odpovedá na otázky: Kam sa chceme dostať, alebo kam by sme sa mali dostať? Čo...
800-eurový vokátor označili za štandardný

800-eurový vokátor označili za štandardný

Osemsto eur je suma vokátora, ktorý generálne presbyterstvo schválilo Ivanovi Eľkovi vo funkcii generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Informáciu o tomto rozhodnutí sa verejnosť dozvedela až vďaka Evanjelickému poslu. Vokátor v tejto výške presbyteri odklepli už na...