VYHLÁSENIE ASOCIÁCIE SLOZ K AKTUÁLNEJ SITUÁCII V ECAV

Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku zažila v minulosti mnohé temné momenty, či už v dobe nacistického režimu alebo čase komunizmu, keď jej duchovní a veriaci boli prenasledovaní, väznení a niektorí prišli aj o život. Dnes sa situácia otáča a z prenasledovaných sa stali prenasledovatelia. Voľby do predsedníctva ECAV a na post dozorcu Východného dištriktu v roku 2018, keď boli kandidačnými poradami násilne a bezdôvodne vyradení nepohodlní kandidáti, ktorí odhaľovali korupciu a poukazovali na majetkové prešľapy v cirkvi, učinili nenávisť a strach niečím normálnym. Asociácia slobodných zborov (Asociácia SLoZ) ECAV na Slovensku je dnes v šoku, že novozvolení funkcionári a biskupi uplatňujú nenávistné represie nielen voči vyradeným kandidátom, keď ich neoprávnene odvolávajú z rôznych funkcií v cirkvi, ale vydierajú a zastrašujú tých, ktorí sa chcú združiť v Asociácii, šíria voči nim nenávisť a manipulujú verejnosť, že chcú rozbiť cirkev. Už príbeh Kaina a Ábela vypovedá čosi zásadného v spoločnosti a tiež v cirkvi, a to, že prvému zabitiu človeka predchádzala nenávisť a neschopnosť rozpoznať v blížnom svojho brata. Práve nenávisť viedla k vražde novinára a jeho partnerky v uplynulom roku. A práve nenávisť a pomsta viedla súčasných biskupov a členov generálneho presbyterstva ECAV, že zahlasovali za to, aby biskupom Milošovi Klátikovi a Milanovi Krivdovi odobrali právo nosiť biskupský kríž a nebude im udelený titul „emeritný biskup”.
Nemôžeme preto už zľahčovať atmosféru, ktorá dnes dusí našu cirkev. Nevraživosť jej predstaviteľov je obrovská, rétorika agresívna. Pocit ich nespravodlivého zaobchádzania s nepohodlnými je takmer absolútny. Správna rada Asociácie slobodných zborov ECAV považuje takéto konanie za nedôvodné, nerozumné a poškodzujúce dobré meno ECAV doma aj v zahraničí. Miloš Klátik rovnako ani Milan Krivda neboli nikdy napomenutí alebo disciplinárne riešení. Obaja boli ako vieroučným tak aj morálnym vzorom pre veriacich evanjelikov. Dokázali byť verní kresťanskému učeniu aj v liberálnej dobe, ktorá relativizáciou hodnôt prispieva k rozkladu celej spoločnosti. Generálny biskup bol zároveň predsedom Ekumenickej rady cirkví, a tiež rozvíjal vzťahy s viacerými cirkvami doma aj v zahraničí, kde bol pre svoju aktívnu činnosť a vieroučnú stálosť vysoko vážený a rešpektovaný.
Sme toho názoru, že titul emeritný biskup patrí každému, kto funkciu biskupa zastával, o to viac, keď nebol odňatý tým, ktorí hrubo pochybili, keď nepriznali svoju spoluprácu s ŠtB v minulosti, či ináč morálne zlyhali. Sme toho názoru, že následkom takéhoto bezdôvodného, agresívneho a nespravodlivého konania členov generálneho presbyterstva, ktorí toto uznesenie podporili, bude len ďalšia polarizácia evanjelickej cirkvi a poškodenie jej mena v spoločnosti. Obávame sa tiež, že je to zároveň ďalší z pokusov zastrašiť členov cirkvi, a takýmto spôsobom si nedemokratickým a totalitným spôsobom vyžadovať bezvýhradnú poslušnosť. Takýto prístup nemá v cirkvi čo robiť, pretože je v rozpore s kresťanskou láskou rovnako ako s dobrými mravmi.
Žiadame tých, ktorí sa uchyľujú k nenávisti, zastrašovaniu, vydieraniu a represiám voči svojim bratom a sestrám, aby s tým prestali a nevymýšľali pre ECAV a evanjelickú verejnosť nepriateľov. Veriacim a cirkevným zborom, ktorí sa pridali k Asociácii totiž záleží na jednotnej, čistej a pravdivej ECAV. A preto nedovolí súčasným vysokopostaveným predstaviteľom, aby ju úplne spustošili ako tornádo, a aby svojou nenávisťou ubližovali čestným a slušným ľuďom, ale nechali ich slobodne pracovať. Jediné skutočné nebezpečenstvo, ktoré nám teraz hrozí, je uzurpácia moci vedenia a totalita v ECAV.

Správna rada Asociácie SLoZ

 

ilustračné foto: Martina Kováčiková