Zaprieť samého seba

Zaprieť samého seba

7. nedeľa po Svätej Trojici „Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život.“ J 12, 24...
Letné číslo Cestou pravdy

Letné číslo Cestou pravdy

Letné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové letné číslo časopisu Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na Slovensku. V letnom čísle sme si pre vás pripravili články a rozhovory k aktuálnemu dianiu v Evanjelickej cirkvi a. v. na...
Najväčší omyl súčasného vedenia ECAV

Najväčší omyl súčasného vedenia ECAV

Najväčší omyl súčasného vedenia ECAV na Slovensku Zásady správneho a efektívneho riadenia sú pomerne jednoduché, lenže málokto ich dodržiava. Pri pôsobení v ľubovoľnej organizácii je dôležité si uvedomiť, kde sa nachádzam v rámci štruktúry, komu zodpovedám a čo je...
Diakonia podľa vzoru Reformaty!

Diakonia podľa vzoru Reformaty!

Diakonia podľa vzoru Reformaty!Po predložení správy Synodálnej komisie o Reformate v roku 2019 sa o dva roky neskôr na Synode ECAV na  2021 začala aktívne riešiť aj téma Evanjelickej diakonie. Jedným z impulzov bola aj absurdná požiadavka z ústredia Evanjelickej...