Finančná zbierka na Popradskú pediatriu

Finančná zbierka na Popradskú pediatriu

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Zbor Evanjelickej cirkvi Poprad-Veľká zorganizovali 30.11.2019 medzinárodnú konferenciu „30. rokov po“, ktorá bola venovaná výročiu „Nežnej revolúcie“ a zmeny totalitného...
Naša cirkev nie je politická strana!

Naša cirkev nie je politická strana!

Celá naša spoločnosť si v týchto dňoch pripomína 30. výročie novembrových udalostí, ktoré zásadným spôsobom zmenili všetky oblasti nášho života. November 1989 nám priniesol predovšetkým slobodu v živote celej spoločnosti, slobodu pre ľudí a v neposlednom rade aj...
30 rokov po… – slobodne?

30 rokov po… – slobodne?

Podľa historikov je po časovom odstupe pre jednu generáciu – približne 25 až 30 rokov – hodnotenie nedávnej minulosti ešte veľmi nespoľahlivé. Keď krátkosť tejto doby doplníme aj tým, aké hlboké a dlhodobé deformácie zanechajú za sebou totalitné diktatúry a...