Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Zbor Evanjelickej cirkvi Poprad-Veľká zorganizovali 30.11.2019 medzinárodnú konferenciu „30. rokov po“, ktorá bola venovaná výročiu „Nežnej revolúcie“ a zmeny totalitného režimu, ktorej témou bolo ako sa cirkev (ne)vyrovnala s dedičstvom totalitného režimu. Finančná zbierka z konferencie bola tak, ako bolo aj pôvodne plánované, poskytnutá ako dar Nemocnici Poprad, konkrétne Pediatrickému oddeleniu s jednotkou intenzívnej starostlivosti. Finančný dar od Jaroslava Mervarta, predsedu Asociácie slobodných zborov, a Jozefa Vereščáka, farára evanjelického zboru Poprad-Veľká, za účasti riaditeľa Nemocnice Poprad a.s. Ing. Petra Petruša, MBA, prevzala primárka oddelenia MUDr. Beáta Šoltýsová.

Okrem účelu, na ktorý majú byť prostriedky použité bola zohľadnená aj skutočnosť, že práve MUDr. Beáta Šoltýsová, získala najviac hlasov v hlasovaní TOP lekári na Slovensku v odbore pediatria. Na stretnutí obaja zástupcovia Nemocnice Poprad vyjadrili vďaku za poskytnutý dar, a primárka oddelenia zároveň uviedla, že finančné prostriedky budú použité na pomoc detským pacientom, ktorí trpia už od mladého veku cukrovkou, kde tento nebezpečný trend má rastúcu tendenciu. Chceme preto vyjadriť presvedčenie, že aj táto zbierka sa dostala do tých správnych rúk, a určite pomôže tým, ktorí to potrebujú.