Ako evanjelici augsburského vyznania veľmi citlivo vnímame ľudské osudy poznačené pandémiou Covid-19, rovnako ako aj obmedzenia týkajúce sa konania služieb Božích, ktorými sme prešli v druhej vlne pandémie. Aj preto sme sa pred avizovaným začiatkom tretej vlny pandémie rozhodli cirkevným zborom združeným v Asociácii slobodných zborov, rovnako ako aj spolupracujúcim zborom pomôcť a zabezpečiť pre nich dezinfekčné a ochranné pomôcky s cieľom ochrániť členov týchto zborov. Posledný októbrový týždeň sme preto distribuovali viac ako

2500 respirátorov

5500 rúšok

50 dezinfekčných roztokov

Veríme, že aj táto pomoc pomôže ochrániť zdravie a ľudské životy a že pomôže zabrániť zhoršeniu situácie v evanjelických zboroch augsburského vyznania, s  cieľom, aby sa bez výraznejších obmedzení mohlo zvestovať slovo Božie. Pretože radostnú zvesť – evanjelium nášho Pána Ježiša Krista – práve v tejto náročnej a nepokojnej dobe o to viac všetci potrebujeme!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: unsplash.com