Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný? V minulosti, ale, žiaľ, aj v súčasnosti vidíme ako Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku sužujú majetkové a finančné kauzy a ako nehospodárne sa nakladá s cirkevným majetkom. Výsledkom nie sú len finančné straty, ale aj zlyhania morálne, čo je...
Mamka

Mamka

Mamka Moja mamka, svätý Bože, múdra je a veľmi milá. Všetulinko na svete pre mňa z lásky urobila. Miluje  ma veľmi, viem, preto poslúchať ju chcem. Ďakujem Ti, Bože milý, aj ja v tejto rannej chvíli. Dobré srdiečko mi daj, láskou svojou ma žehnaj. Mamke mojej pomáhaj,...
Odtrhnutí od reality

Odtrhnutí od reality

Odtrhnutí od realityNa stránkach Asociácie obyčajne nájdete dlhšie, analytické články a to z dvoch dôvodov – so zámerom správne uviesť fakty, dobre vysvetliť argumenty, a tiež z dôvodu potreby zachytenia kontextu – či už z vecnej alebo časovej stránky. Tentokrát som...
Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách V predchádzajúcom článku sme sa venovali nešťastnému výroku, ktorý odznel pri internetovej diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ), a to výroku o „totálnom amaterizme“, ktorý mal „vysvetliť“, prečo generálna cirkev zlyháva pri správe...
Totálny amaterizmus

Totálny amaterizmus

Totálny amaterizmus V rozhovore s predstaviteľmi ECAV o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa okrem oficiálneho postoja vedenia cirkvi mohli dozvedieť aj veľa iných „zaujímavých“ názorov. Tie nás často až šokovali tým, ako sa niektoré veci zľahčujú, resp....
Výzva na predsedu GHV

Výzva na predsedu GHV

Výzva na predsedu GHV V prvej časti nášho komentára k diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa venovali málo produktívnemu štýlu vedenia diskusie predstaviteľov ECAV k FFZ, manipulačným technikám, nevhodným podobenstvám a tomu, kedy sa v ECAV nemusí...