Pokrytectvo

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve základné veci. Na jednej strane perfektnú znalosť Písma svätého a šírenie evanjelia o záchrane človeka, ktorý si uvedomuje svoj hriešny stav a túži po náprave. Na druhej...
Prázdny marketing

Prázdny marketing

Prázdny marketing Rozhovor Mariána Damankoša s jeho manželkou v Evanjelickom posle spod Tatier sleduje dva základné ciele. Prvým je nekritické a povrchné sebachválenie, resp. sebaprezentovanie. Druhým je už tradičné ohováranie jedinej reálnej opozície. Na jej otázky...
Dialóg v Michalovciach

Dialóg v Michalovciach

Dialóg v Michalovciach Vo svojej útočnej a manipulatívnej rétorike Marián Damankoš pokračoval aj v odpovedi na otázku, „či nový spôsob správy majetku ukončí spory, ktoré okolo tejto témy vznikli“. Na to odpovedal okrem iného takto: „… mám pocit, že k zmiereniu...
Principiálnosť

Principiálnosť

Principiálnosť Principiálni ľudia to majú vo svete veľmi ťažké – a principiálnosť sa ani v súčasnom vedení ECAV nenosí. Pretože princípy morálne, personálne či týkajúce sa vedenia hospodárstva vždy vynesú do funkcií tých najschopnejších. Na dobrom návrhu princípov...