Záznam služieb Božích k 3. nedeli pôstnej

Záznam služieb Božích k 3. nedeli pôstnej

Keďže nie je možné sa túto nedeľu 15. marca 2020 stretnúť osobne na službách Božích, pozývame vás sledovať záznam k 3. nedeli pôstnej z CZ ECAV Michalovce, ktorý bude zverejnený na našom youtube kanále. AsloZ evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Kazateľom slova...
Odloženie termínu konania verejného zhromaždenia

Odloženie termínu konania verejného zhromaždenia

Milí bratia a sestry, vzhľadom k vážnej situácii ako v Európe, tak aj v celom svete, a tiež v kontexte prijatých preventívnych opatrení národných vlád v súvislosti so šírením koronavírusu – Covid19, sme sa rozhodli pripravované verejné zhromaždenie presunúť na...
Vzťah cieľov a metód používaných v kresťanstve

Vzťah cieľov a metód používaných v kresťanstve

Komentár k vyhláseniu koho voliť, a ako je to v skutočnosti v cirkvi Keď som si iba nedávno pozrel prvý krát filmový seriál  “17 zastavení jara”, musím povedať, že ma tento špionážny film, ako niektorí hovoria “ruská alternatíva Jamesa Bonda” zaujal. Keďže film sa...
Otvorený list Dozornej rade Tranoscia, a. s.

Otvorený list Dozornej rade Tranoscia, a. s.

Vážení členovia Dozornej rady Tranoscia, a. s., Obraciame sa na Vás v zmysle § 197 a nasl. zákona č. 513/19991 (Obchodný zákonník) ako akcionári Tranoscia, a. s., ktorí so znepokojením sledujú vývoj tejto spoločnosti. Tranoscius, a. s., ktorý má vyše 120-ročnú...
Výsmech Lutherovej reformácii a augsburskému vyznaniu.

Výsmech Lutherovej reformácii a augsburskému vyznaniu.

Predsedníctvo je hierarchicky nedotknuteľné, nikto nemá právo ho disciplinárne stíhať Pokus o dovolanie sa spravodlivosti vo veci volieb predsedníctva cirkvi sa skončil fiaskom. Všetky podania na súd i návrhy na začatie disciplinárnych konaní boli zmietnuté za...