Prvé informácie zo Synody

Prvé informácie zo Synody

Prvé informácie zo SynodyV piatok 24. júna 2022 zasadala svojim prvým dňom  synoda ECAV na Slovensku. Napriek tomu, že evanjelická verejnosť do poslednej chvíle mala problém zistiť kedy a kde sa zasadnutie koná, prinášame aspoň prvé informácie z rokovania. ...
Viete, že dnes je Synoda?

Viete, že dnes je Synoda?

Viete, že dnes je Synoda?  A viete, kde je Synoda, a aký je jej program? Vo svete (!) je dobrým zvykom, že napr. v prípade akciovej spoločnosti musí ísť pozvánka na valné zhromaždenie aspoň mesiac vopred. So základnými informáciami aj programom, aby sa akcionár mohol...
Nástup temna

Nástup temna

Nástup temna (Čo vám to pripomína?) Zo života evanjelického farára, teológa, martýra 20. storočia Dietricha Bonhoeffera Misijná činnosť Dietrich Bonhoeffer bol rád, že mohol byť doma v Berlíne. Jeho rodičia ho srdečne privítali. tešil sa, že môže opäť vidieť svojich...
Volení alebo vyvolení?

Volení alebo vyvolení?

Volení alebo vyvolení? V nedávno uverejnenom článku „Generálny biskup na súde“ sme poukázali na viacero manipulatívnych vyjadrení Ivana Eľka na Okresnom súde v Bratislave počas pojednávania v antidiskriminačnom spore Ján Meňky vs. ECAV. Tým, podľa nášho názoru, došlo...
FFZ: Dobrovoľne alebo povinne?!

FFZ: Dobrovoľne alebo povinne?!

FFZ: Dobrovoľne alebo povinne?! Na stránkach Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je zverejnená Správa o hospodárení s príspevkom štátu za rok 2021, ktorú podpísala Renáta Vinczeová, ako zástupkyňa generálneho dozorcu. Na naše prekvapenie sa tam píše o...
Prenasledovaných sa zastaneme!

Prenasledovaných sa zastaneme!

Prenasledovaných sa zastaneme! Súčasné vedenie ECAV nechce a ani nevie komunikovať. V tomto smere je veľmi známy citát Ivana Eľka vo vzťahu k Asociácii slobodných zborov, keď sa zrejme tak bál dialógu a požiadaviek Asociácie, že vyhlásil, „v tejto chvíli my chránime...