Ale čo robí  Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti? Alebo prečo tam vstúpil, a nezostal tu dole? Či sa povaľuje, či niečo robí? O tom hovorí Žalm 68 veľmi jasne: Vystúpil na výsosť, odviedol si zajatcov.“ Nesmierne milé a potešujúce vyjadrenie, a zdá sa, akoby Kristus Pán, mal na mysli...
Dobrým premáhať zlé

Dobrým premáhať zlé

Nová kniha Milí členovia, sympatizanti a podporovatelia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku! V minulom roku usporiadala Asociácia slobodných zborov konferenciu “30. rokov po…”, ktorá bola venovaná spomienke na nežnú...
30 rokov po…

30 rokov po…

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Mt (6, 24) Real or fake? −„Je to skutočné alebo podvod?“ − to je názov...
Elektronický informačný systém

Elektronický informačný systém

Píše sa rok 2014 a vedenie evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v zastúpení Miloša Klátika a Imricha Lukáča iniciatívne, na základe návrhov a podpory začína nový, perspektívny projekt. Na jedno z prvých zasadnutí Generálneho presbyterstva v roku 2015 plánuje...
Otvorený list Ivanovi Eľkovi

Otvorený list Ivanovi Eľkovi

Odpoveď Ivanovi Eľkovi na otázku zverejnenú v týždenníku Ev. Po. spod Tatier, kde konkrétne koná proti evanjeliu a preto ho nemožno uznať za biskupa. Uvádzam len niekoľko textov. Ak máš záujem, môžem na pokračovanie uvádzať ďalšie. Dopredu zdôrazňujem, touto odpoveďou...