Kde chýbajú peniaze a odkiaľ ich vziať?

Kde chýbajú peniaze a odkiaľ ich vziať?

V tomto článku by sme radi nadviazali na predchádzajúci príspevok s názvom “Plán činnosti GHV: dane, dane, dane”. V ňom sme naznačili, že Generálny hospodársky výbor (GHV) sa na základe predloženého návrhu plánu činnosti mení z pôvodne poradenského a kontrolného...
Plán činnosti GHV: dane, dane, dane…

Plán činnosti GHV: dane, dane, dane…

Už v predchádzajúcich príspevkoch sme uviedli, že “korona” sa stala pre vedenie našej cirkvi vynikajúcou a univerzálnou výhovorkou. To sa týka neplnenia uznesení týkajúcich sa Reformaty, a tiež niektorých ďalších uznesení, napr. o konflikte záujmov. Snáď nik zo...
Vianočný príhovor k ľuďom dobrej vôle

Vianočný príhovor k ľuďom dobrej vôle

„Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Ján 1, 11. 12a Milí naši synovia a dcéry, milované naše vnúčatá, ale i naše duchovné deti počas celého nášho pôsobenia, milí...
Ako je to s návštevou kostola počas Vianoc a Nového roka?

Ako je to s návštevou kostola počas Vianoc a Nového roka?

Vianoce sú obdobie, keď sú kostoly plné predovšetkým na Štedrý večer. V tomto období sa však šíri koronavírusová  epidémia, ktorá je rizikom predovšetkým pre starších ľudí. Na otázku: Čo by ste odporúčali týmto ľuďom, majú sa  služieb Božích zúčastniť, alebo zostať...