Sestra, brat, spamätajme sa

Sestra, brat, spamätajme sa

Žijeme zvláštnu dobu, ktorá sa určité zapíše do dejín ľudstva, krajiny, ale aj cirkvi. Sme svedkami prevratných zmien. Corona vírus poznačil doslova celý svet. Šíri sa neľútostne, zabíja nie po stovkách, ale v tisícoch, obete sú pochovávané aj v masových hroboch....
Ale čo robí  Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti?

Ale čo robí Kristus na výsosti? Alebo prečo tam vstúpil, a nezostal tu dole? Či sa povaľuje, či niečo robí? O tom hovorí Žalm 68 veľmi jasne: Vystúpil na výsosť, odviedol si zajatcov.“ Nesmierne milé a potešujúce vyjadrenie, a zdá sa, akoby Kristus Pán, mal na mysli...
Slovo Božie na Nedeľu po vstúpení

Slovo Božie na Nedeľu po vstúpení

Milí bratia, milé sestry, aj túto nedeľu Vám prinášame video slovo Božie k Nedeli po Vstúpení, 24. mája 2020. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Marek Tomčík. Biblický príhovor si môžete pozrieť na našom youtube kanále....
Príprava na posledné veci

Príprava na posledné veci

Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo „Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby. A nadovšetko, verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Buďte navzájom pohostinní bez reptania. Posluhujte si ako dobrí šafári...
Dobrým premáhať zlé

Dobrým premáhať zlé

Nová kniha Milí členovia, sympatizanti a podporovatelia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku! V minulom roku usporiadala Asociácia slobodných zborov konferenciu “30. rokov po…”, ktorá bola venovaná spomienke na nežnú...