Aj túto nedeľu, 1. slávnosť svätodušnú – 31. mája 2020 vám prinášame služby Božie z evanjelického chrámu Božieho v Myjave. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr Samuel Mišiak, PhD., liturgiou poslúžili: Mgr Jaroslava Mišiaková, evanjelická a. v. farárka a Mgr. Monika Černeková, evanjelická a. v. farárka. Prajeme požehnanú slávnostnú nedeľu.