Príbeh, ktorý v cirkvi nemá čo hľadať

Príbeh, ktorý v cirkvi nemá čo hľadať

Prenasledovanie a pomsta Albert Einstein vraj raz povedal, že nájsť riešenie akéhokoľvek problému nie je ťažké, za podmienky ak situáciu či prostredie dobre poznáme. Tvrdil, že po dobrej a vyčerpávajúcej analýze všetkých súvislostí a kontextu vyplynie riešenie v...
Malá škola demokracie (alebo ako spraviť z diakonie abidas)

Malá škola demokracie (alebo ako spraviť z diakonie abidas)

Už dávno nastal ten čas, aby sme precitli a jasne si uvedomili, že v súčasnom stave naša cirkev už nie je demokratická. Popritom všetci uznávame, že demokracia je najlepší systém spravovania vecí verejných a naša cirkev sa vari najviac zo všetkých snažila byť...
Všetka moc pochádza z cirkevného zboru

Všetka moc pochádza z cirkevného zboru

Platnosť synodálno-presbyteriánej zásady Princíp synodálno-presbyteriálnej zásady evanjelického cirkevného zriadenia bol prijatý do cirkevnej ústavy na budapeštianskej synode v roku 1893. Podľa neho, ako uvádza Evanjelická encyklopédia Slovenska, všetka moc v cirkvi...