I keď téma financovania platov duchovných v týchto dňoch pomerne intenzívne hýbe cirkvou, autori jeho návrhov zrejme nepovažujú za potrebné predložiť ich na verejnú diskusiu. Navyše, informácie o pripravovaných modeloch financovania netransparentne držia v tajnosti.

Koncept financovania, ktorý má výrazne zaťažiť cirkevné zbory, Lutherus priblížil v predchádzajúcich číslach. Podľa informácií redakcie má pochádzať z dielne Združenia evanjelických duchovných (ZED), ktoré ho malo predložiť na patričné grémiá, ako je generálny hospodársky výbor, generálne presbyterstvo a napokon aj synoda. V tejto súvislosti sa preto Lutherus obrátil na predsedu ZED – zároveň člena generálneho presbyterstva – Jána Bunčáka. Žiadal ho o informáciu, prečo malo práve ZED predkladať návrh na na finančné odvody z cirkevných zborov – podľa počtu členov a percentami z príjmov –, čo by malo sčasti riešiť pokrytie nákladov na platy pre duchovných. Týždenník sa zaujímal aj o jeho názor na to, či je, hlavne pre malé a stredné zbory, únosné takéto zaťaženie v podobe príspevku na každého člena, na kňazskú stanicu a podielu z príjmov. Položili sme mu tiež otázku, či sa to nedotkne samotných duchovných, ak menšie zbory túto záťaž neunesú – a tak možno prídu o prácu. Predsedu ZED sa Lutherus pýtal, či ZED počíta s diskusiou s cirkevnými zbormi o tom, či s modelom súhlasia. Poskytol mu aj priestor na vyjadrenie, či takýto návrh už predložil GHV a GP – a či sa ním GP zaoberalo na ostatnom rokovaní, prípadne ako s k nemu postavilo. Týždenník chcel tiež vedieť, ako J. Bunčák, predseda ZED, v tomto procese hájil záujmy duchovných. Odpovedí od Jána Bunčáka sa však redakcia Lutherusu nedočkala. Nahráva to domnienkam, že vedenie cirkvi sa nový model nateraz snaží pred verejnosťou utajiť z obavy, aby sa cirkevné zbory nevzbúrili proti neúmernému finančnému zaťaženiu, ktoré sa na ne pravdepodobne chystá.

Redakcia

Ilustračné foto: pixabay.com