Večná jednota s Bohom

Večná jednota s Bohom

Záver občianskeho roka „ Na sklonku roku Tebe, Bože dobrý ďakujeme, za lásku, ktorou si nás žehnal každodenne. My cestou žitia nikdy nechceme ísť sami, prosíme preto- Bože v Kristu, buď vždy s nami.“  Amen Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten,...
Dar múdrosti a milosti

Dar múdrosti a milosti

Nedeľa po Vianociach „Buď česť a sláva na výsostiach Bohu, na zemi pokoj- pre milosť tak mnohú, keď zišiel na zem Boží Syn, jak sľúbil dobrý Hospodin, že narodí sa svojím časom..Ó zroď sa i dnes v srdci našom.“ Amen. Aj ona pristúpila k nim v tú istú hodinu,...
Pamiatka mučeníka Štefana

Pamiatka mučeníka Štefana

2. slávnosť vianočná „Kto hovorí, že zostáva v Ňom, má žiť tak, ako žil On.“ Prvý list Jánov 2, 6 Vedeli ste, že patriarcha Abrahám sa bál o svoju bezpečnosť, a preto klamal o svojej žene Sáre, že je jeho sestra, a to dokonca dvakrát? Vezmime si patriarchu Jákoba,...