Na nedeľu po Vianociach, 27. decembra 2020
si pre nás výklad Slova Božieho pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Marek Tomčík.