Získať múdre srdce

Získať múdre srdce

Závierka občianskeho roka „Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“ Žalm 90, 12 Prežívame v živote dni, kedy sa človek zastavuje ako jednotlivec, ale aj ako spoločenstvo. Zastavuje sa a hodnotí prežitý čas. Takýto deň prežívame aj my, ako...
Za rok, Tebe Bože, ďakujeme

Za rok, Tebe Bože, ďakujeme

Zajtra máme posledný deň roku 2021. V spleti všetkých udalostí, ktoré sa odohrali na scéne verejného spoločensko-politického života, ale i života osobného a pracovného, nedá sa vynechať ani život náboženský, cirkevný, čo v našom prípade znamená, že ide o život...
Svedok Božej pravdy a jej mučeník

Svedok Božej pravdy a jej mučeník

2. slávnosť vianočná Diakon Štefan – svedok Božej pravdy a jej mučeník „Keď to počuli, zúrili v srdci a škrípali zubami na neho. Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, i riekol: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a...