Závierka občianskeho roka

„Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali.“
Žalm 90, 12

Prežívame v živote dni, kedy sa človek zastavuje ako jednotlivec, ale aj ako spoločenstvo. Zastavuje sa a hodnotí prežitý čas. Takýto deň prežívame aj my, ako jednotlivec v spoločenstve. Je to koniec občianskeho roka. Zastavujeme sa a dívame sa, čo nám toto obdobie – prežitý čas doniesol.

Končí sa rok 2021. Zastavujeme sa a hodnotíme prežité, končiace obdobie. Chceme sa pozrieť aj my dnes, preto sa pýtame Ako zakončiť tento rok ? Slovo Božie, uvedený Žalm nám dáva návod ako ho ukončiť. Spoločne sa môžeme pýtať čo máme robiť pri hodnotení odchádzajúceho roka:

  1. počítať dni života
  2. a pýtať sa k čomu naše počínanie bolo
  1. Náš text pochádza od Mojžiša vysloboditeľa izraelského národa z egyptskej poroby.

Nielen národ bol vyslobodený, ale rovnako aj my sme vyslobodení zo smrti večnej a moci diabolskej Ježišom Kristom.

Keď počítame dni života v tomto uplynulom roku, pýtame sa aké boli? Každý z nás prežil niečo iné. Striedali sa dobré aj zlé dni. Pozeráme sa nielen na seba, ale aj na svoje okolie a svet. Dva roky nás postihuje pandémia korony. Pri pohľade na to, čo pandémia priniesla, vidíme koľko ľudských životov si vyžiadala. Priniesla veľa nových problémov, ktoré sa vnášajú do života nás všetkých. Zatvorené podniky. Ľudia bez práce, preplnené nemocnice, ale aj cintoríny plné nových hrobov. Prázdne ulice, zakázané stretávanie sa medzi ľuďmi. Zakázané návštevy chorých v nemocniciach a obmedzené vyprevádzanie ľudí na poslednej ceste. Zatvorené kostoly a školy. Mnohí sa pýtame: Je to ten krásny a šťastný život?

Pri sumarizovaní takéhoto roka sa pýtame: Je niečo, nejaká sila, k tomu, aby sme mohli krásne a šťastne žiť? Je to milosť Božia zjavená v Ježišovi Kristovi.

  1. Ako sme si počínali posledný rok?

Reformátor Dr. Martin Luther v knihe Čítanie na každý deň, Smerovník kresťanskej cesty píše:

Dobre žiť neznamená bláznivo žiť, ako žije svet, ale žiť vo viere v Syna Božieho.

Kto dobre žije aj dobre zomiera. Ochotne zomierať nie je len výsledkom viery, ale aj výsledkom ovocia viery. Kto zomiera s istotou, že má v Kristovi milostivého Boha, ten umiera ochotne, kto svojmu blížnemu praje a koná tak ako robí sebe samému, ten nemôže zle chodiť.

Múdre srdce pomôže človeku nájsť v každú chvíľu správne rozhodnutie a vidieť cestu Božiu vedúcu k životu. Tou cestou a pravdou je sám Ježiš Kristus. Naše dni života budú využité k dobrému. Máme vymerané dni života, aby sme ich využili k dobrému: „Vezmi moje ruky sám uč ma, ako slúžiť mám! Vezmi nohy, nauč ich kráčať po cestách tvojich.“ (ES 648, 2)

Mgr. Danka Marínková
evanjelická a. v. farárka vo výslužbe

ilustračné foto: unsplash.com