Vianočné sviatky s Asociáciou slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Aj počas tohtoročných vianočných sviatkov pre vás Asociácia slobodných zborov, okrem iného pripravila chvíle strávené so slovom Božím v podobe služieb Božích, biblických príhovorov a textových zamyslení.

Prinášame vám ich prehľad:

Štedrý večer

Služby Božie

Evanjelický a. v. chrám Boží v Merníku.
Kazateľom slova Božieho ja evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
V rámci služieb Božích je aj vystúpenie detí.
24. december o 16:00 hod., Yuotube kanál Asloz.


1. slávnosť vianočná
Narodenie Krista Pána

Služby Božie

Evanjelický a. v. chrám Boží v Michalovciach.
Kazateľom slova Božieho ja evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
V rámci služieb Božích je aj vystúpenie detí.
25. december o 7:00 hod.,  Yuotube kanál Asloz.


2. slávnosť vianočná
Pamiatka mučeníka Štefana

Služby Božie

Evanjelický a. v. chrám Boží v Lubine.
Kazateľkou slova Božieho ja evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.
V rámci služieb Božích je pripravený aj program.
26. december o 7:00 hod., Yuotube kanál Asloz.


Závierka občianskeho roka

Biblický príhovor

Kazateľom slova Božieho ja evanjelický a. v. farár Mgr. Marek Tomčík.
31. december o 16.00 hod.,  Yuotube kanál Asloz.


Nový rok

Biblický príhovor

Evanjelický a. v. chrám Boží v Slovenskej Vsi.
Kazateľkou slova Božieho ja evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubica Sobanská.
1. januára o 7.00 hod.,  Yuotube kanál Asloz.


Nedeľa po novom roku

Biblický príhovor

Kazateľkou slova Božieho ja evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
2. január o 7.00 hod., Yuotube kanál Asloz.


Zjavenie Krista Pána Mudrcom

Biblický príhovor

Evanjelický a. v. chrám Boží v Merníku.
Kazateľom slova Božieho ja evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
6. január o 7.00 hod., Yuotube kanál Asloz.

Pripravované textové kázne nájdete na asloz.sk na podstránke vierouka.

ilustračné foto: unsplash.com