Slovo Božie na prvú nedeľu nového roku
si pre nás pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Základom jej bol biblický text
z knihy proroka Izaiáša 61, 1 – 3. 10 – 11