Blog

Duchovenstvo sa dostalo do slepej uličky

Som už síce starší človek, no bol som vychovaný vo viere, láske a v úcte k duchovným v našej cirkvi. Preto cítim pohnútku napísať aj svoj pohľad na situáciu v našej evanjelickej cirkvi. My evanjelici sme sa vždy hrdili tým, že naše duchovenstvo je iné ako v katolíckej...

Inštalácia prvej ženy farárky v kostole dvoch vyznaní

Slávnostná inštalácia novej zborovej farárky Anny Debnárovej sa v cirkevnom zbore Budimír uskutočnila 29. júna. Tento deň – sviatok pamiatky apoštolov Petra a Pavla – svojou symbolikou podčiarkol skutočnosť, že do služby zvestovať evanjelium bola povolaná a slávnostne...

Božie slovo dostalo podobu ľudského príbehu

Keď som pracoval v továrni, kedysi ma kamarát zaskočil otázkou: „Ako k tebe Pán Boh vlastne hovorí?“ Jedna farárska dcéra mi hovorila, ako sa v detstve neodvažovala vstúpiť do kancelárie, keď si jej otec písal kázeň. Myslela si, že otec tam hovorí s Bohom. Ako to...

Falošní proroci môžu prehrať

„Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.“ Táto smutná predpoveď Pána Ježiša sa naplnila. Povstali a žiaľ aj budú povstávať medzi kresťanmi, farármi, biskupmi aj dozorcami a inými funkcionármi falošní proroci, ktorí nielenže sami blúdia, ale zvádzajú na...

Vyprosujem Božie požehnanie pre tých, ktorí nezradili našu cirkev

Patrím k staršej generácii, roky som bola odberateľkou Evanjelického posla spod Tatier, posielam aj príspevky na evanjelizačné stredisko. Som veľmi smutná a znechutená z diania v našej drahej evannjelickej cirkvi. Naši noví nedemokraticky zvolení predstavtelia ničia,...

Farárov s iným názorom chcú v senioráte disciplinárne stíhať

Šarišsko-zemplínsky seniorát (ŠZS) sa pripojil k diktátu cirkvi, ktorej nové vedenie od počiatku prenasleduje farárov s iným názorom. Júnové seniorálne presbyterstvo ŠZS prijalo uznesenia voči farárom Jánovi Meňkymu z Michaloviec a Petrovi Sotákovi z Merníka. Poverilo...