Blog

Prečo zakladáme Spolok Tranovský a jeho Evanjelický posol

Pred vyše 120 rokmi sa zrodil Tranoscius, vydavateľský a kníhkupecký účastinársky spolok. No skôr, ako sa tak stalo, musel umrieť jeho starší brat Tranovský – spolok pre vnútornú misiu. Ten mal rozširovať a vydávať náboženské spisy, časopisy a organizovať rôzne...

Zlomený strom

Prechádzali sme pred časom z Tatranskej kotliny turistickým chodníkom na chatu Plesnivec. Hneď na začiatku cesty v celom hlbokom lese neďaleko chodníka stál krásny mohutný smrek, ktorý upútal našu pozornosť. Keď človek uvidí krásny strom, zvyčajne si ho premeria...

Synoda sa skončila. Ako ďalej?

Dlho očakávané zasadanie synody ECAV 2019 v Prešove máme za sebou. Prinieslo niektoré závažné rozhodnutia. Napríklad dištriktuálny biskup nemôže tretíkrát kandidovať na svoj post. Takýto návrh bol na synode predložený, aj keď predtým neprešiel právnym výborom, čo...

KLAMALI!

Tak a je to tu! Neviem, či sme si už všetci do dôsledkov uvedomili, čo zistila synodou menovaná komisia na kontrolu našej úbohej Reformaty. Neviem, či nám to vôbec ešte dochádza. Stala sa totiž podstatná vec v celej dlhoročnej cirkevnej vojne – sami zástancovia...

Pravda bolí. Ale len tých, ktorí bažia po moci a majetku

Som evanjelik a. v. a so znepokojením sledujem dianie v našej cirkvi. Žiaľ, noviny Evanjelický posol sa mi dostali do rúk neskoro a len „vďaka“ nášmu farárovi J. Bunčákovi, ktorý pri odoberaní našej cirkevnej tlače upozorňoval pani v rade predo mnou, že Evanjelický...