Blog

Sestra, brat, spamätajme sa

Sestra, brat, spamätajme sa

Žijeme zvláštnu dobu, ktorá sa určité zapíše do dejín ľudstva, krajiny, ale aj cirkvi. Sme svedkami prevratných zmien. Corona vírus poznačil doslova celý svet. Šíri sa neľútostne, zabíja nie po stovkách, ale v tisícoch, obete sú pochovávané aj v masových hroboch....

Protiprávne kroky generálneho presbyterstva

Protiprávne kroky generálneho presbyterstva

Na svojom poslednom zasadnutí dňa 8. 4. 2020  prijalo generálne presbyterstvo ďalšie uznesenie, ktoré je protiprávne, je v rozpore s platnými cirkevnoprávnymi predpismi.  Uznesenie č. 35-2/2020: Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku poveruje...

Poďakovanie členom AsloZ

Poďakovanie členom AsloZ

Vzhľadom k nedostatku rúšok a zdravotníckych prostriedkov potrebných na zabezpečenie každodennej činnosti zdravotníckych zariadení, za Asociáciu slobodných zborov ECAV venovali Miroslav Klima a Jaroslav Mervart 20. marca 2020 viac ako 350 opakovane použiteľných rúšok...

Príklad hodný nasledovania

Príklad hodný nasledovania

Všetci sme vo vážnej životnej situácii. Z televízie i rádia stále počúvame výzvy na pomoc s ochrannými rúškami, transfúziou krvi, alebo pomoc s nákupmi. To všetko si vyžaduje ochotu, zanietenosť i zomknutosť ľudí. To sú telesné potreby. Ale čo tie duchovné? Veď sme...

Pravá tvár služieb Božích – ako ďalej?

Pravá tvár služieb Božích – ako ďalej?

Téma: „čo dnes naše služby Božie najviac potrebujú k tomu, aby sa stávali tým najlepším a najkrajším miestom?“ - ktorú v niekoľkých číslach týždenníka EvPoST (celý názov nemôžeme uviesť) na začiatok Miroslav Hvožďara ml. otvoril úvodom, piatimi pokračovaniami a...