Šťastie

Čo môžem pre vás urobiť, aby ste boli šťastná?
Ja stále vravím rytierom: Nič. Čo sa dá získať z bahna?
Veď všetky naše možnosti, razom sa všetky tratia.
Keď zemskí bohovia dnes usúdia, že oni aj svet zvrátia.

 Čo sa dá robiť pre šťastie, pre dobro človeka?
O tom hovorí už dávno všetkým  pravda odveká.
Tu pravdu nechce nikto znať, keď pomery sa menia.
Pomáhať: Keď sa nevie, čie hlasy deje k dobru menia.

Kto radosť, lásku, šťastie má, tomu svet nechce pomôcť.
Ani vám rytier vzácny, nedovolí mať tu správnu moc.
Aby som šťastná bola? Nie. To nie je vo vašej moci.
Márna by bola snaha, známosti. Svet žije hriechom noci.

Nedá sa vždy šťastným byť, keď zlo vo svete kvitne.
Však láska dobrých priateľov, aj tá zo zeme zdvihne.
Občas stačí, keď priateľ vraví: čo môžem pre teba spraviť?
A ja viem, že šťastím bude, ak sa budeme môcť zajtra pozdraviť.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: PublicDomainPictures from Pixabay